Nekreslíme komiksy

Vyvíjíme software na míru

Dáváme technologiím smysl

Přinášíme nové pojetí IT – lidštější, přátelštější a přesto vysoce profesionální. 

Mluví za nás téměř 30 letá praxe, kdy po celou dobu vymýšlíme, vyvíjíme a implementujeme moderní řešení na vysoké technické i technologické úrovní. 

Čemu se věnujeme

eGovernment

eGovernment

Zjednodušte procesy díky funkčním a integrovaným systémům. Usnadněte občanům život a úředníkům práci.

architektura

Architektura

Dobře navržená architektura vám zajistí potřebnou výkonnost, ušetří současné i budoucí finance a omezí rizika bezpečnostních hrozeb.

Analýza

Dobrá analýza je základem každého řešení. Díky tomu dodáváme včas, ve stanoveném rozsahu a ke spokojenosti zákazníka.

analyza

Industry

Zapojte nové technologie a zvyšte efektivitu výroby. Využijte na plno váš výrobní potenciál.

industry
ehealth

eHealth

Alokujte finanční i lidské zdroje díky chytré práci s daty efektivně. Omezte plýtvání.

Vývoj

Software na míru vyvíjíme pro nejnáročnější zákazníky z ČR i ze světa téměř 30 let. Od jednoduchých aplikací až po robustní informační systémy.

Projektový management

Řídíme a realizujeme náročné projekty s výrazným byznysovým dopadem, s desítkami programátorů, testerů, analytiků a dalších profesí. Vždy ke spokojenosti našich klientů.

management

IoT

Internet věcí umožňuje firmám dělat kvalifikovaná rozhodnutí založená na datech, která sbírají ze senzorů a čidel umístěných na různých zařízeních ve fyzickém světě.

iot
rpa

RPA

Robotická automatizace procesů se stává nedílnou součástí každé firmy. Šetří lidské zdroje a krátí čas potřebný pro vyřízení požadavků.

bi

BI

Práci s daty vám ulehčí aplikace Business Intelligence. Pomůžeme vám včas porozumět zákazníkům, trhu a být o krok před konkurencí.

Čemu se věnujeme

Úspěchy roku 2020

0
dokončených projektů
0
zpracovaných business nabídek
0
nových projektů
0
získaných certifikacích

Co je nového

Každý, kdo se kolem realizace IT řešení pohybuje, by Architekturu v této oblasti pravděpodobně definoval trochu jinak. Pro někoho začíná na úrovni fungování celého podniku, resp. ještě širšího kontextu, ve kterém podnik existuje. Někdo jiný, na druhé straně spektra, mluví o architektuře v souvislosti s vnitřním členěním jedné malé aplikace na vrstvy či moduly.
 

13. 4. 2021

Praha 25. 3. 2021 – Další výrazný hráč na domácím trhu s informačními technologiemi se stane součástí ARICOMA Group, která patří do investiční skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka. Majitelé společnosti KOMIX dnes podepsali smlouvu o prodeji stoprocentního podílu se zástupci ARICOMA Group. Transakce ještě podléhá schválení Úřadem pro hospodářskou soutěž (ÚHOS). 

25. 3. 2021

Co říkají naši zákazníci

Jiří Švadlena

Zenit

Jaroslav Krňák

Prakab

Společnost KOMIX je naším dlouhodobým dodavatelem IT řešení. V rámci projektu PHARE byl pro potřeby GŘC vyvinut systém ERIAN, který od své implementace funguje rychle, spolehlivě a je flexibilní vůči novým požadavkům. Navíc se podařilo vyjasnit a zjednodušit některé procesy a nastavení v konkrétních oblastech (detekce podvodů u celních deklarací). Řešení si ceníme díky možnosti sjednocení rizikových zdrojů, zvýšení bezpečnosti a ovládání, které je plně v rukou odboru analýzy.

Jan Forejt

Generální ředitelství cel

V naší společnosti jsme stáli před volbou vhodného reportingového nástroje. Požadavky na takovýto nástroj měly zohledňovat potřeby koncových uživatelů, a tudíž nároky byly především kladeny na možnou variabilitu grafických výstupů s uživatelsky příjemným ovládáním. Z analýz, provedených k nástrojům dostupným na trhu, a s ohledem na portfolio těchto nástrojů používaných ve firmě, nám vyplynulo QlikView, jako nejoptimálnější volba.

PR oddělení

Zentiva

Partneři

CloverDX
Qlik
IBM
Microsoft
Oracle
HP