Nekreslíme komiksy

Vyvíjíme software na míru

Dáváme technologiím smysl

Přinášíme nové pojetí IT – lidštější, přátelštější a přesto vysoce profesionální. 

Mluví za nás téměř 30 letá praxe, kdy po celou dobu vymýšlíme, vyvíjíme a implementujeme moderní řešení na vysoké technické i technologické úrovní. 

Čemu se věnujeme

eGovernment

eGovernment

Zjednodušte procesy díky funkčním a integrovaným systémům. Usnadněte občanům život a úředníkům práci.

architektura

Architektura

Dobře navržená architektura vám zajistí potřebnou výkonnost, ušetří současné i budoucí finance a omezí rizika bezpečnostních hrozeb.

Analýza

Dobrá analýza je základem každého řešení. Díky tomu dodáváme včas, ve stanoveném rozsahu a ke spokojenosti zákazníka.

analyza

Industry

Zapojte nové technologie a zvyšte efektivitu výroby. Využijte na plno váš výrobní potenciál.

industry
ehealth

eHealth

Alokujte finanční i lidské zdroje díky chytré práci s daty efektivně. Omezte plýtvání.

Vývoj

Software na míru vyvíjíme pro nejnáročnější zákazníky z ČR i ze světa téměř 30 let. Od jednoduchých aplikací až po robustní informační systémy.

Projektový management

Řídíme a realizujeme náročné projekty s výrazným byznysovým dopadem, s desítkami programátorů, testerů, analytiků a dalších profesí. Vždy ke spokojenosti našich klientů.

management

IoT

Internet věcí umožňuje firmám dělat kvalifikovaná rozhodnutí založená na datech, která sbírají ze senzorů a čidel umístěných na různých zařízeních ve fyzickém světě.

iot
rpa

RPA

Robotická automatizace procesů se stává nedílnou součástí každé firmy. Šetří lidské zdroje a krátí čas potřebný pro vyřízení požadavků.

bi

BI

Práci s daty vám ulehčí aplikace Business Intelligence. Pomůžeme vám včas porozumět zákazníkům, trhu a být o krok před konkurencí.

Čemu se věnujeme

Úspěchy roku 2020

0
dokončených projektů
0
zpracovaných business nabídek
0
nových projektů
0
získaných certifikacích

Co je nového

Tento článek není o hard skills typu UML nebo BPMN, ačkoliv jsou tyto notace pro práci analytika cenné.  Bude převážně o soft skills, které vás jako analytika můžou posunout dále a vaše práce bude mít vyšší přidanou hodnotu pro ostatní role v týmu. 

6. 5. 2021

Loni téměř celý kancelářský svět prakticky ze dne na den přešel do online režimu. Napříč firmou i se zákazníky byli lidé nuceni si osvojit prostředí online komunikátorů coby primárního komunikačního kanálu. Obdobným procesem jsme prošli i my v KOMIXu.  

3. 5. 2021

Co říkají naši zákazníci

Jiří Švadlena

Zenit

Jaroslav Krňák

Prakab

Společnost KOMIX je naším dlouhodobým dodavatelem IT řešení. V rámci projektu PHARE byl pro potřeby GŘC vyvinut systém ERIAN, který od své implementace funguje rychle, spolehlivě a je flexibilní vůči novým požadavkům. Navíc se podařilo vyjasnit a zjednodušit některé procesy a nastavení v konkrétních oblastech (detekce podvodů u celních deklarací). Řešení si ceníme díky možnosti sjednocení rizikových zdrojů, zvýšení bezpečnosti a ovládání, které je plně v rukou odboru analýzy.

Jan Forejt

Generální ředitelství cel

V naší společnosti jsme stáli před volbou vhodného reportingového nástroje. Požadavky na takovýto nástroj měly zohledňovat potřeby koncových uživatelů, a tudíž nároky byly především kladeny na možnou variabilitu grafických výstupů s uživatelsky příjemným ovládáním. Z analýz, provedených k nástrojům dostupným na trhu, a s ohledem na portfolio těchto nástrojů používaných ve firmě, nám vyplynulo QlikView, jako nejoptimálnější volba.

PR oddělení

Zentiva

Partneři

CloverDX
Qlik
IBM
Microsoft
Oracle
HP