Komix » Co je nového a média » Analýza prodejů na domácích a zahraničních trzích

Analýza prodejů na domácích a zahraničních trzích

Analýza prodejů na domácích a zahraničních trzích

Prodejní reportingový systém společnosti Zentiva umožnil vedení společnosti získat odpovědi na otázky, jak si firma stojí oproti plánu nebo ostatním trhům.

Nástroj: Qlik®

Přínosy řešení

» Nahrazení informací vedených v různých Excelech jedním systémem.
» Včasná a efektivní analýza stavu prodejů na domácím a zahraničním trhu.
» Přehled plánů v porovnání se skutečnými výslednými prodeji.
» Obohacení dat o externí data z WHO.
» Ucelené přehledy, které urychlují proces analýzy trhu a poskytují konkurenční výhodu.

Zentiva ve střední a východní Evropě provozuje tři velké výrobní závody, zaměstnává téměř 3000 lidí a ročně produkuje na 500 milionů balení.

Naše řešení

Umožňuje na jednom místě analyzovat data prodejní a plánovaná, kupní sílu jednotlivých generik z regionálního hlediska a údaje Světové zdravotnické organizace. Sleduje KPIs v aktuálním čase a analyzuje možná rizika a problémy, nebo odpovídá na otázku, proč se v některém regionu určitému generiku daří více než v jiném.

Dále sleduje stav prodejů jak na domácích, tak zahraničních trzích a umožňuje se úspěšně rozhodovat v reálném čase. Rozšíření do oblasti controllingu umožňuje zefektivnit činnost na libovolném poli působnosti.

Vyjádření zákazníka

„V naší společnosti jsme stáli před volbou vhodného reportingového nástroje. Požadavky na takovýto nástroj měly zohledňovat potřeby koncových uživatelů, a tudíž nároky byly především kladeny na možnou variabilitu grafických výstupů s uživatelsky příjemným ovládáním. Z analýz, provedených k nástrojům dostupným na trhu, a s ohledem na portfolio těchto nástrojů používaných ve firmě, nám vyplynulo QlikView®, jako nejoptimálnější volba. Splňuje požadavky na uživatelsky komfortní a intuitivní ovládání, umožňuje pracovat s daty v offline režimu, má vhodnou licenční politiku, a mimo jiné, je snadno modifikovatelné. V porovnání s jinými nástroji právě snadná modifikovatelnost způsobuje, že nejsou generovány velké náklady při požadavcích na změnu, či rozšíření, a zároveň se tím urychluje proces vývoje a realizace aplikací.“ … PR oddělení společnosti Zentiva

Sdílet
Staňte se součástí dodavatelsko-odběratelské sítě 4.0

Staňte se součástí dodavatelsko-odběratelské sítě 4.0

Stále častější požadavky firem na řešení v cloudu mě přiměly absolvovat certifikaci Amazon Web Services

Stále častější požadavky firem na řešení v cloudu mě přiměly absolvovat certifikaci Amazon Web Services