Komix » Co je nového a média » Analýza výhledu cash flow

Analýza výhledu cash flow

Analýza výhledu cash flow

Nástroje datové analytiky umožňují sledovat vývoj stavu peněžních prostředků.

Nástroj: Qlik®

Přínosy řešení

» Detailní predikce a analýza vývoje cash flow z různých databází včetně excelu.
» Zobrazení dat jak na podrobné, tak na agregované úrovni.
» Možnost modelace různých situací – vizualizace vývoje stavu peněžních prostředků.
» Lze určovat přesněji výši a datum pořízení úvěru či směny peněz.
» Uživatelsky přívětivé a přehledné prostředí aplikace.

Požadavky na řešení

Zenit, spol. s r. o. je česká obchodní společnost zabývající se dovozem a distribucí moderních plastových materiálů a vyspělých technologií v oblasti průmyslového obrábění i letecké techniky. Má 40 zaměstnanců a tržby přesahující 400 mil. Kč.

Stávající predikování cash flow pomocí ručně doplňovaného Excelu bylo nedostatečné v možnostech predikce, tvorbě reportů a analýz, i v přesnosti.

Řešení

Pomocí nástroje Qlik® dochází k integraci více datových zdrojů a jejich transformaci do ETL vrstvy. K informacím o vydaných a došlých fakturách jsme přidali:

– manuálně zadávaná data z Excelu o předpokládaných (pravidelných i nepravidelných) platbách, které se nefakturují, nebo k nim faktura zatím neexistuje,
– transformovaná data o mzdách,
– finanční plán pro predikci výše mezd, DPH a vytvoření plánu cash flow na příští měsíce.

Aplikace graficky zobrazuje vývoj stavu peněžních prostředků a rozložení příjmů a výdajů v čase, což je společně s budíkovými poměrovými ukazateli dluhu nejdůležitější informace, kterou uživatel potřebuje znát. Je možné sledovat podrobný průběh po dnech v krátkém tříměsíčním období, nebo méně podrobně na celý rok dopředu.

Dále aplikace umožňuje vybírat data dle typu platby, zobrazovat faktury před splatností i po splatnosti, vybírat data dle středisek, odběratelů či dodavatelů a detailně zkoumat jednotlivé platby, ze kterých je složen aktuálně zobrazený graf. V aplikaci lze analyzovat aktuální složení vlastních zdrojů, porovnávat vypočtenou predikci s původním plánem, lze i zkoumat časové rozlišení mezi finančním plánem a plánem cash flow.

V celé aplikaci lze manipulovat u jednotlivých plateb s očekávaným datem úhrady i množstvím peněz, které z dlužné částky pravděpodobně budou uhrazeny, s pravděpodobností úhrady od dané organizace či s výší úvěru. Namodelované hodnoty se promítnou do celé aplikace, takže uživatel vidí, jak by podobná změna ovlivnila celou situaci.

O řešení promluvil náš klient i ve videoreferenci.

Sdílet
Tomáš Rutrle o budoucnosti ve zdravotnictví

Tomáš Rutrle o budoucnosti ve zdravotnictví

Staňte se součástí dodavatelsko-odběratelské sítě 4.0

Staňte se součástí dodavatelsko-odběratelské sítě 4.0