Den ochrany osobních údajů

Den ochrany osobních údajů

Den ochrany osobních údajů byl stanoven na 28. ledna díky přijaté úmluvě o ochraně osob se zřetelem na zpracování osobních dat. Stalo se tak již v roce 1981.