KOMIX založil kompetenční centrum pro Internet of Things

KOMIX založil kompetenční centrum pro Internet of Things

Širokou nabídku řešení a služeb pro koncept Internet of Things zastřeší ve společnosti Komix nově vzniklé kompetenční centrum.

To má za cíl pomáhat firmám na jejich cestě k zavedení IoT, maximálnímu zvýšení jejich operační efektivity a nabízet nové produkty a služby na trhu.  

Den ochrany osobních údajů

Den ochrany osobních údajů

Den ochrany osobních údajů byl stanoven na 28. ledna díky přijaté úmluvě o ochraně osob se zřetelem na zpracování osobních dat. Stalo se tak již v roce 1981.