Čemu se věnujeme

Architektura

Při navrhování software akcentujeme všechny logické struktury i jejich vzájemné vazby. To proto, abychom vám přinesli řešení, které bude v souladu s aktuálními best practices a bude otevřené budoucímu rozvoji.

Tým našich architektů má praktické zkušenosti z různých druhů projektů od enterprise, systémové architektury až po architekturu aplikační včetně řešení jak pro on-premise, tak i cloudová prostředí.

Škoda Auto

Java Competence Center

Porsche Czech Republic

Data Warehouse and Reporting

Nestlé Swiss

Training platform

Business a IT Analýza

Při analýze systému vycházíme z potřeb vašeho podnikání. Důraz klademe na správné pochopení a detailní znalost vašich procesů a požadavků. Dokončit projekt včas, s potřebnými funkcionalitami a za stanovený rozpočet je pro nás samozřejmostí. Důkladná analýza je proto nezbytnou součástí naší práce.

Škoda Auto

K2 New Generation – CMS nástroj

Ministerstvo vnitra ČR

Systém pro zpracování žádostí o elektronické občanské průkazy s vydáváním do 24 hodin

ŠkoFIN

Řešení pro faktoringové financování skladových vozů

Vývoj softwaru

Pracujeme například na vývoji core informačních systémů  pro zdravotní pojišťovny, na klíčových aplikacích pro Škodu Auto, podílíme se na Schengenském informačním systému nebo na systémech státní správy pro výpočet nemocenské nebo vydávání pasů a občanských průkazů.

ČSSZ

Nasazení e-Neschopenky

VoZP a OZP

Vyúčtování zdravotní péče a paušální daně

Celní správa ČR

Nasazení systému pro automatické vyhodnocování rizikovosti celních deklarací

Projektové řízení

Ke každému projektu přistupujeme individuálně. Nezáleží nám tolik na tom, jakou metodiku řízení použijeme, ale abychom si na naši společné cestě rozuměli, měli ji pod kontrolou a věděli, jak a kdy společně dosáhneme cíle. Specifikace požadavků a správná očekávání na všech stranách jsou klíčové.

Vostok Finance Group

Optimalizace procesu inkasa pohledávek

Škoda Auto

Connected cars

ČSÚ

Sčítání lidu

eGovernment

Přes 20 let propojujeme klíčové státní instituce s centrálními systémy státní správy i EU.
Už 20 let pomáháme státním zaměstnancům pracovat s funkčními a integrovanými systémy. Úředníci mohou více času věnovat efektivní práci a občané tráví pobíháním po úřadech kratší dobu.

Státní tiskárna Cenin

Systém pro zpracování žádostí o elektronické občanské průkazy

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Projekt sjednocení přístupu k základním registrům v rezortu Ministerstva spravedlnosti

ČSSZ

Napojení integrovaných informačních systémů ČSSZ na informační systém Správy základních registrů

eHealth

Detekujte podvody s využitím umělé inteligence. Využívejte chytře všechna data. Zvyšte efektivitu a omezte plýtvání.
Získejte produkční systém s rozsáhlým workflow včetně integrace s účetnictvím, spisovou službou nebo call centrem.

VoZP

Informační systém zdravotní pojišťovny

ZPMV

Datová statistika, BI a detekce podvodů

EUC

Datová analytika v rámci vyúčtování zdravotní péče

RPA

Robotické algoritmy sejmou břemeno opakující se administrativní práce a místo toho získáte víc kapacit na důležité procesy, které posunou vaše podnikání o level výš.
Pomůžeme vám s celým procesem od analýzy, návrhu řešení, přes vývoj, implementaci až po provoz a after-care.  

Industry

Zapojte robotizaci a automatizaci na maximum. Manuální, opakující se a rutinní úkony nechte na nás. Zaměstnanci budou dělat práci, která je nenahraditelná, to ostatní zvládnou chytré IT systémy.
Dejte výzkumu a vývoji, výrobě, logistice nebo prodeji nový impuls.

Škoda Auto

Pracujeme na různorodých projektech pro klíčové odvětví Česka

Linde

Splnění legislativních požadavků EET stávajícího ERP

VWFS

Systém pro faktoringové financování skladových vozů

Internet of Things

Dělejte kvalifikovaná rozhodnutí založená na datech. S pomocí internetu věcí data v reálném čase sbíráme, analyzujeme a pomáháme tak efektivně řídit projekty v energetice, pojišťovnictví, zdravotnictví nebo průmyslu.
Navrhujeme řešení od velkých projektů až po drobnosti jako je chytré parkoviště nebo půjčování nářadí s automatickým sledováním.

Insurance

Umožněte klientům mít majetek pod kontrolou.

Utility

Měřte cokoliv - od energie až po hladinu vody.

Industry

Zaveďte řešení IoT ve výrobních i obchodních procesech.

Datová analytika

Odhalte s pomocí Business Intelligence skryté souvislosti ve vašich datech. Zapomeňte však na nepřehledné tabulky a složité vyplňování.
Získejte přehledné near real-time dashboardy s daty, která potřebujete pro správné rozhodnutí. A za časový úsek, který vás zajímá. To je revoluční technologie Qlik®.

Prakab

Manažerský informační systém, zpracovávající data z výroby a prodeje.

Zenit

Nástroj datové analytiky zohledňuje potřeby koncových uživatelů.

Zentiva

Reportingový nástroj, který umožní předvídat budoucí vývoj.