CZ EN

Telefon:

+420 257 288 211

Certifikace

Cílem společnosti KOMIX je za pomoci informačních technologií podpořit vzájemnou komunikaci mezi lidmi, usnadnit a zefektivnit jejich práci. Toho chceme dosáhnout nejen kvalitou svých produktů a poskytovaných služeb, ale také v neposlední řadě s pomocí všech certifikovaných managementů v rámci integrovaného managementu.

Politika integrovaného systému řízení společnosti KOMIX s.r.o.

Společnost KOMIX s.r.o. uplatňuje zásady integrované politiky v oblasti řízení kvality, řízení projektů, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, managementu IT služeb a bezpečnosti informací.

Více informací o zásadách politiky integrovaného systému řízení naleznete na stránce Politika integrovaného systému řízení společnosti KOMIX s.r.o.

Certifikace podle norem ISO

Společnost KOMIX s.r.o. má zavedený a udržovaný systém řízení podle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN ISO 10006, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001, ČSN ISO/IEC 20000-1, ČSN ISO/IEC 27001.

Certifikaci systému řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001 získala společnost již v roce 2002. V roce 2006 pak získala certifikaci podle normy ČSN EN ISO 14001, která je zaměřena na management životního prostředí.

V roce 2009 společnost implementovala do stávajícího systému řízení požadavky normy ČSN OHSAS 18001 pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požadavky normy ČSN ISO 10006 pro řízení kvality projektů a požadavky normy ČSN ISO/IEC 20000-1 pro management IT služeb.

V roce 2010 společnost zavedla a certifikovala systém managementu bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27001.

Certifikace:

Rozsah integrovaného systému řízení (ISŘ):

Jednotlivé systémy ISŘ zahrnují všechny činnosti společnosti KOMIX s.r.o., produkty a služby, které poskytuje.

Rozsah ISŘ včetně environmentálního managementu je omezen na pracoviště (sídlo) společnosti  KOMIX s.r.o. – Drtinova 467/2a, Praha 5. Případné výjimky u procesů nebo činností jsou uvedeny u jednotlivých certifikovaných managementů v kontextu společnosti.

Osvědčení podnikatele NBÚ

Společnost KOMIX s.r.o. získala od Národního bezpečnostního úřadu osvědčení podnikatele podle §54 zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, pro seznamování se s utajovanými informacemi až do stupně utajení DŮVĚRNÉ a pro poskytování nebo vznik utajovaných informací změnit na „přístup k utajované informaci, která u něj vzniká nebo je mu poskytnuta„ až do stupně utajení DŮVĚRNÉ.

Společnost KOMIX s.r.o. má dále dva informační systémy certifikované od Národního bezpečnostního úřadu. Jeden je určen pro zpracování utajovaných informací stupně utajení VYHRAZENÉ. Druhý je určen pro zpracování utajovaných informací až do stupně utajení DŮVĚRNÉ.

Osvědčení a certifikace: