Komix » Co je nového a média » Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení

Agendové systémy, datová a aplikační integrace

Jsme více než 20 roků partner České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) v oblasti vývoje a provozu softwaru.

Pro ČSSZ mimo jiné zajišťujeme:

» Provozní podporu a rozvoj agendových systémů:

– aplikace pro agendu nemocenského pojištění – kompletní evidence práce neschopných, podpora procesu rozhodování a výplaty dávek nemocenského pojištění (nemocenské dávky, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, dávka dlouhodobého ošetřovného, dávka otcovské poporodní péče);

– aplikace pro agendu vymáhání pohledávek skládající se ze tří subsystémů – Správního řízení (podpora procesu evidence a pohledávek a jejich úhrad, evidence vymáhaných titulů, evidence majetku dlužníků, automatizovaný tisk rozhodnutí), Insolvenčního řízení (podpora procesů podávání přihlášky k insolvenčnímu řízení a evidence průběhu řízení, integrace na systémy Ministerstva spravedlnosti) a Mezinárodního vymáhání pohledávek (podpora komunikace se zahraničními institucemi pro zajištění a vymožení pohledávky dlužníka v cizí zemi).

» Provozní podporu a rozvoj systému datové základny ČSSZ a jeho integraci s Informačním systémem základních registrů (ISZR) a propojení se všemi návaznými provozními systémy.

Legislativní požadavky

Všechny námi podporované a rozvíjené systémy ČSSZ jsou součástí kritické komunikační infrastruktury České republiky a tomu odpovídají požadavky kladené na jejich bezpečnost, robustnost a mnohé další technické aspekty dotčených aplikací. V rámci rozvoje agendových systémů musí být bezchybně implementována veškerá aktuálně platná legislativa pro danou oblast.

Rozvíjená řešení

V posledním období jsme se podíleli na úspěšných projektech pro oblast nemocenského pojištění:

» Implementace nové dávky tzv. otcovské (únor 2018)
» Implementace nové dávky dlouhodobého ošetřovného (červenec 2018)
» Implementace úvodní fáze projektu elektronické „neschopenky“ (leden 2019)

Sdílet
Která inovace nejvíce ovlivňuje či ovlivní náš byznys?

Která inovace nejvíce ovlivňuje či ovlivní náš byznys?

Úspěch české IT firmy KOMIX: expanze do Švýcarska a nový klient Nestlé

Úspěch české IT firmy KOMIX: expanze do Švýcarska a nový klient Nestlé