Komix » News » Komplexní Data Warehouse a nové Business Intelligence řešení pro Porsche Česká republika

Komplexní Data Warehouse a nové Business Intelligence řešení pro Porsche Česká republika

Komplexní Data Warehouse a nové Business Intelligence řešení pro Porsche Česká republika

Vytvořené Business Intelligence řešení k pokročilému vyhodnocování oblastí AfterSales, Sales i financí pomáhá i s minimalizováním ruční přípravy a zpracování dat, a zejména zlepšením kvality informací pro manažerské rozhodování.

Charakteristika zákazníka

Porsche Česká republika s.r.o. je součástí největší evropské obchodní skupiny v oblasti prodeje automobilů.

Výchozí situace

Vyhodnocování dat na podporu byznysu zákazníka je poměrně složité díky rozsahu a variabilitě zpracovávaných informací, velmi vysokému počtu různých datových zdrojů (většinou .csv, MS Excel) i výstupních reportů. Vzhledem k tomu, že si každé oddělení své výstupy buď připravuje samo či dále upravuje, je velmi obtížné mít přehled napříč firmou přes jednotlivé oblasti.

Oblast: AfterSales, Finance, Sales

Cíl: Vytvoření BI řešení pro sledování a vyhodnocování údajů pro uvedené oblasti

Naše řešení

Realizace projektu probíhá ve dvou hlavních etapách:

První etapou byla Scope Analýza, která zahrnovala sběr požadavků, vymezení a soupis požadovaných oblastí, datových zdrojů a specifikaci požadovaných výstupů.

Druhá etapa probíhá. Byla vytvořena/vytváří se Funkční specifikace, obsahující přesné zadání k realizaci BI aplikací (tj. popsané datové zdroje, vazby mezi údaji z jednotlivých oblastí řešení, definice dimenzí, metrik, výstupů, atd.). Samotná realizace aplikací pak zahrnuje přípravu a kontrolu dat, vytvoření ETL vrstvy, návrh a vytvoření datového modelu, návrh a vytvoření prezentační vrstvy, testování, pilotní provoz a nasazení do produkčního prostředí.

Řešení je budováno na bázi technologií společnosti Qlik.

Hodnocení – přínos pro zákazníka

Přínosem bude získání kvalitnějších informací na podporu řízení společnosti. Dle ohlasů z úvodních částí řešení, předaných do pilotního provozu či k testování lze usuzovat, že požadovaný cíl se daří naplňovat.

Další rozvoj

Probíhá.

Použité technologie

Qlik Sense, Qlik NPrinting

Pokud vás zajímá více informací z oblasti BI, navštivte naší stránku #analyzyareporting.cz .

Sdílet
Stále častější požadavky firem na řešení v cloudu mě přiměly absolvovat certifikaci Amazon Web Services

Stále častější požadavky firem na řešení v cloudu mě přiměly absolvovat certifikaci Amazon Web Services

Internet věcí dobývá svět, v Česku odvětví budoucnosti teprve začíná

Internet věcí dobývá svět, v Česku odvětví budoucnosti teprve začíná