Komix » Co je nového » Co je nového a média » Dlouhodobé ošetřovné

Dlouhodobé ošetřovné

Dlouhodobé ošetřovné

Poskytujeme rozvoj a provozní podporu systému NEM již od roku 2012

Česká správa sociálního zabezpečení (resort MPSV) poskytuje od 1. června z nemocenského pojištění novou dávku – dlouhodobé ošetřovné. Dlouhodobé ošetřovné lze čerpat, pokud pečujete o osobu, která má za sebou minimálně sedmidenní hospitalizaci a doba léčby pravděpodobně překročí 30 dnů (prognózu zdravotního stavu musí potvrdit lékař ambulantní péče). Mimo rodičů, manželů nebo registrovaných partnerů mohou dávku čerpat rovněž další příbuzní (např. tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta, strýc), ale rovněž i manžel, manželka nebo registrovaný partner těchto příbuzných. Také je umožněno rozvrhnout si péči mezi více ošetřujících osob. Novou dávku lze pobírat po dobu až 90 dnů.

Implementaci nové dávky v informačním systému NEM (provozovaném ČSSZ) zajistila společnost KOMIX s.r.o. Projekt byl zahájen v roce 2017 a úspěšně dokončen v květnu tohoto roku. „V průběhu realizace byl primárně kladen velký důraz na detailní specifikaci požadovaného chování. Míra složitosti se projevila i v nestandardně rozsáhlých počtech reportů, které byly v rámci tohoto druhu dávky upravovány nebo nově vytvářeny“, hodnotí projekt Ing. Roman Havlík, projektový manažer společnost KOMIX. Z pohledu složitosti algoritmu výpočtu a požadovaných kontrol, se jedná o jednu z nejsložitějších dávek poskytovaných z nemocenského pojištění. Společnost KOMIX poskytuje rozvoj a provozní podporu systému NEM od roku 2012.

Sdílet
Napojení na EET

Napojení na EET

A je to tady! Big Data trendy pro rok 2018

A je to tady! Big Data trendy pro rok 2018