Komix » Co je nového » Co je nového a média » Komix v Evidenci skutečných majitelů

Komix v Evidenci skutečných majitelů

Komix v Evidenci skutečných majitelů

Společnost KOMIX s.r.o. byla úspěšně zapsána do Evidence skutečných majitelů a splnila tak zavčasu povinnost stanovenou § 118b a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů.

Evidence skutečných majitelů je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích

právnických osob zapsaných do jednoho z veřejných rejstříků právnických a fyzických osob,

svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů.

Přičemž platí, že právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku musí zapsat svého skutečného majitele do 1. ledna 2019; ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (včetně svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů) pak musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021.

Evidence skutečný majitelů je neveřejná, k bližším informacím nebo podání lze přistoupit skrze internetové stránky Ministerstva spravedlnosti České republiky na adrese https://issm.justice.cz/.

Sdílet
Den ochrany osobních údajů

Den ochrany osobních údajů

PRAKAB Pražská Kabelovna – Řízení výroby a prodeje

PRAKAB Pražská Kabelovna – Řízení výroby a prodeje