Komix » Co je nového a média » Maximalizace objemu vymožených pohledávek

Maximalizace objemu vymožených pohledávek

Maximalizace objemu vymožených pohledávek

Optimalizace inkasa pohledávek pro VFG:

– Jedna z největších finančních institucí na Ukrajině.
– Předmětem podnikání společnosti Vostok Finance Group byl nákup různých typů pohledávek a jejich následné inkaso.
– ERIAN hledal nejlevnější a zároveň nejúčinnější dostupný nástroj pro úspěšné inkaso pohledávky.
– Denně posuzuje miliony případů.
– Za 1 sekundu zpracuje 5200 požadavků.

Přínos řešení:

» Zlepšení procesu inkasa pohledávek
» Nárůst počtu úspěšně vymožených pohledávek
» Po nasazení do provozu ERIAN vyžadoval jen minimální finanční podporu

Optimalizace výběru pohledávek – řešení:

Vostok Finance Group nakupovala různé typy pohledávek a zajišťovala jejich následné inkaso. K výběru pohledávek sloužily různé nástroje jako upomínání prostřednictvím SMS a e-mailů, automatické a manuální telefonáty, rozesílání právních dopisů nebo osobní návštěvy.

Použití každého nástroje má určitou pravděpodobnost úspěchu v závislosti na různých atributech jednotlivých případů a s sebou nese určité náklady. Jednotlivé nástroje mají navíc určitou omezenou kapacitu.

Pro každý případ je potřeba vybrat takový nástroj, který v daném okamžiku poskytuje nejvyšší pravděpodobnost úspěchu a zároveň má co nejnižší náklady. Tuto optimalizaci zajišťuje ERIAN.

ERIAN byl nasazen pro maximalizaci objemu vybraných pohledávek do rutinního provozu a vyžadoval jen minimální provozní podporu.

Konfigurace

ERIAN byl ve VFG nasazen na virtuální server se 16-ti jádry CPU a dosáhli jsme zpracování 1,1 mil požadavků za cca 3,5 minuty, tedy 5200 požadavků za sekundu. Při tomto výkonu bylo omezujícím místem čtení požadavků a zápis výsledků do databázových tabulek, zátěž dostupných CPU se pohybovala kolem 35 %.

Tento výkon umožňoval VFG skenovat celé portfolio případů i několikrát denně a pružně tak reagovat na aktuální provozní podmínky, např. na změny vytížení call center.

Komplexní pravidla obsahovala rozhodovací stromy s hloubkou přesahující 80 úrovní. Úspěšná a rychlá implementace vedla k rychlému získání důvěry v novou technologii.

Sdílet
Systém pro zpracování žádostí o elektronické občanské průkazy

Systém pro zpracování žádostí o elektronické občanské průkazy

Analýza výhledu cash flow

Analýza výhledu cash flow