CZ EN

Telefon:

+420 257 288 211

Další termíny praktických školení GDPR

13. února 2018

Zajistěte si místo včas, kapacita je omezena

Společnost Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. má v nabídce otevřené kurzy tří praktických školení z oblasti ochrany osobních údajů (GDPR), které zabezpečuje Jiří Feřtek, náš manažer kvality a bezpečnosti informací. Taktéž je i certifikovaným pověřencem osobních údajů s dlouholetou praxí v oblasti bezpečnosti informací (certifikovaný manažer a auditor ISMS).

Jedná se základní kurz, který obsahuje seznámení s celou problematikou ochrany osobních údajů, tak jak je uvedena v Nařízení (EU) 2016/679 a dva navazující kurzy, které jsou koncipované jako odborný pracovní seminář:

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Cílem školení je prostřednictvím modelových příkladů posluchači přiblížit základní pojmosloví a principy fungování právní úpravy na ochranu osobních údajů, jak je obsažena v obecném nařízení o ochraně osobních údajů. Na tomto školení se setkáte s Jiřím Feřtkem a Martinem Brandýsem, odborníkem na právo v IT.

Termíny: 4. 4., 12.4., 20.4., 17.5. a 28.5.2018

Místo konání: Praha

Implementace nařízení GDPR prakticky (svépomocí), I. část

Cílem školení je prostřednictvím modelových příkladů a jednotlivých cvičení naučit účastníky školení pomocí zadaných podkladů o zpracování osobních údajů fiktivní firmy zvládnout základní kroky při implementaci požadavků GDPR (vytvoření hrubé mapy identifikovaných zpracování, určení účelu zpracování osobních údajů a vytvoření záznamu o zpracování osobních údajů).

Cílem školení je také praktické osvojení přípravy základní dokumentace zpracování osobních údajů, která je základem pro vedení záznamů o zpracování a prokazování souladu s požadavky GDPR.

Termíny: 13.4., 24.4. a 18.5.2018

Místo konání: Praha

Implementace nařízení GDPR prakticky (svépomocí), II. část

Cílem školení je prostřednictvím modelových příkladů a jednotlivých cvičení naučit účastníky školení pomocí zadaných podkladů o zpracování osobních údajů fiktivní firmy zvládnout základní kroky při implementaci požadavků GDPR (provést vyhodnocením dopadů zpracování osobních údajů na práva a svobody subjektů, analýzu rizik a minimalizaci rizik přijetím organizačních a technických opatření).

Cílem školení je vytvoření systému identifikace, hodnocení a řízení rizik zpracování osobních údajů, který je základem pro přijetí organizačních a technických opatření a prokazování souladu s požadavky GDPR.

Termíny: 6.4., 16.4., 25.4., 22.5. a 30.5.2018

Místo konání: Praha

Kurzy jsou určeny pro maximálně 15 osob a dají se přizpůsobit na míru vaším požadavkům.