CZ EN

Telefon:

+420 257 288 211

Hospitalizace a pokročilá analytika ve zdravotnictví

27. června 2018

Kolik pacientů přijde v nejbližších dnech do nemocnice? Kdy posílit směny?

Předvídat budoucnost je dnes už možné díky využití všech dostupných dat. Třeba Hopitaux de Paris predikuje počet pacientů například i s ohledem na počasí nebo na smogovou situaci ve městě. To vše za 10 let zpětně propojili s vlastními údaji a nyní jim to dává poměrně spolehlivou predikci, kolik pacientů k nim vlastně dorazí.

Tohle vše umíme i tady v Čechách. V datech je budoucnost a efektivitu lze zvýšit, když je začneme pořádně využívat.

Pomocí dat můžeme snížit opakované hospitalizace kardiaků o 20 procent! Místo toho, abychom poskytovali plnou péči všem bez rozdílu (i tam, kde to není nutné), s využitím různých zdrojů dat (interních i externích) identifikoval systém 740 klíčových faktorů, které vyhodnocoval. Identifikoval pacienty s opravdu vysokým zdravotním rizikem a těm byla věnována největší péče. Opakované hospitalizace se snížily o 4 procentní body, tedy o 20 procent. A to přece chceme – ulevit přetíženému systému.

Na příkladu jedné české zdravotní pojišťovny lze skvěle demonstrovat využití pokročilé datové analytiky. Pojišťovna totiž nemá ze zákona přístup ke klientským datům a tak nemůže posoudit diagnózu, zda byla stanovena správně a zda následná léčba, kterou lékař vykazuje, je tak oprávněná. S využitím pokročilé datové analytiky však omezený počet kontrolorů vysílají k případům, kde je největší podezření na fraud.