CZ EN

Telefon:

+420 257 288 211

Připravte se s námi na GDPR

5. února 2018

Praktická školení vedená naším specialistou

Společnost Gradua-CEGOS má v nabídce otevřené kurzy tří praktických školení z oblasti ochrany osobních údajů (GDPR), které zabezpečuje Jiří Feřtek, náš manažer kvality a bezpečnosti informací. Taktéž je i certifikovaným pověřencem osobních údajů s dlouholetou praxí v oblasti bezpečnosti informací (certifikovaný manažer a auditor ISMS).

Jedná se základní kurz, který obsahuje seznámení s celou problematikou ochrany osobních údajů, tak jak je uvedena v Nařízení (EU) 2016/679 a dva navazující kurzy, které jsou koncipované jako odborný pracovní seminář:

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

Cílem školení je prostřednictvím modelových příkladů posluchači přiblížit základní pojmosloví a principy fungování právní úpravy na ochranu osobních údajů, jak je obsažena v obecném nařízení o ochraně osobních údajů.

Termíny: 27. února, 3. dubna, 26. dubna

Místo konání: Praha

Implementace nařízení GDPR prakticky (svépomocí), I. část 

Cílem školení je naučit účastníky školení zahájit implementaci požadavků GDPR vytvořením hrubé mapy zpracování osobních údajů a dále pak identifikovat a popsat jednotlivá zpracování osobních údajů (správně identifikovat zejména účel zpracování, právní titul a další položky dokumentace zpracování).

Termíny: 6. března,10. dubna, 15. května

Místo konání: Praha

Implementace nařízení GDPR prakticky (svépomocí), II. část 

Cílem školení je naučit účastníky provést pro identifikovaná zpracování osobních údajů identifikaci, hodnocení a řízení rizik zpracování osobních údajů a také vyhodnocením dopadů zpracování osobních údajů na práva a svobody subjektů, včetně přijetí organizačních a technických opatření pro snížení těchto rizik.

Termíny: 7. března, 11. dubna,16. května

Místo konání: Praha