CZ EN

Telefon:

+420 257 288 211

Obchodní podmínky

Společnost KOMIX s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12440 (dále jen „KOMIX“) vydává tyto  všeobecné obchodní podmínky (453.1 kB, Adobe Acrobat dokument).

Obchodní podmínky upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb, které jsou závazné pro veškerý obchodní styk mezi KOMIXem a druhou smluvní stranou.