CZ EN

Telefon:

+420 257 288 211

Systém pro faktoringové financování skladových vozů pro společnost ŠkoFIN s.r.o.

V dubnu 1991 spustila mladoboleslavská automobilka Škoda výrobu jako součást německého koncernu Volkswagen. V následujících měsících přicházely z Německa i další služby spojené s moderní výrobou a prodejem aut. A tak v srpnu 1992 vznikla společnost ŠkoFIN s.r.o. s posláním poskytovat služby leasingu automobilů Škoda (a posléze ostatních značek v koncernu Volkswagen – VW, SEAT a Audi). Tehdy to byla na českém trhu novinka. Ale ani ostatní výrobci automobilů v podpoře prodeje svých značek nezůstali stranou, a v České republice se tak rozhořel ostrý konkurenční boj.

Klient:

ŠkoFIN s.r.o.

Poskytnutá řešení:

Vývoj software na zakázku

Charakteristika zákazníka

Společnost ŠkoFIN s.r.o. je prakticky již od svého vzniku přední finanční společností na českém trhu zaměřující se na financování a podporu prodeje aut, služby pro fleet a související služby. Portfolio poskytovaných služeb zahrnuje úvěr na auto, leasing automobilů, operativní leasing, pojištění vozidla a doplňková pojištění. Jedinečnost jejího postavení na českém trhu vychází z majetkového sepětí s předním celosvětovým výrobcem aut (nikoliv s bankou). Jedním z  důsledků této skutečnosti je vysoké základní jmění společnosti, díky němuž je jednou z nejlépe kapitálově vybavených leasingových společností na českém trhu.

Podle hodnocení České leasingové a finanční asociace (ČLFA) je ŠkoFIN opakovaně jedničkou na trhu ve financování osobních a užitkových vozů v ČR. V roce 2011 činily její tržby 5,7 miliard Kč, má kolem 200 zaměstnanců.

Výchozí situace zákazníka

V roce 1999 dostalo vedení ŠkoFINu od své mateřské společnosti Volkswagen Financial Services AG tyto cíle: zvýšit objem poskytnutého leasingu (obrat společnosti) a zvýšit objem prodeje koncernových aut v ČR. I přes úspěchy v poskytování leasingových a úvěrových služeb koncovým zákazníkům hledal management další finanční služby, které by uvedených cílů pomohly dosáhnout; služby, které by využily jedinečných výhod ŠkoFINu proti konkurenčním leasingovým společnostem – zejména tedy bližší vztah k výrobci aut i k dealerské síti.

V polovině roku 1999 byl zahájen projekt s cílem připravit nabídku moderní finanční služby, která by saturovala poptávku obou těchto segmentů trhu, které byly ŠkoFINu nejblíže. Znamenalo to přenést pozornost z koncových zákazníků na další články řetězu: vyhodnotit problematiku z pohledu odběratelů –  dealerů a koncept pak prezentovat dodavatelům, zejména společnosti Škoda Auto, a.s.

Naše řešení

Faktoring je způsob provozního financování založený na postoupení pohledávek. Funguje tak, že do  obchodního vztahu prodejce – kupující vstoupí třetí strana (faktoringová společnost), která od prodávajícího odkoupí jeho pohledávky za  kupujícím, čímž prodávajícího jednak zbaví starostí s řízením pohledávky, jednak mu zlepší jeho cash-flow.

Systém služeb faktoringu, jehož příprava probíhala ve ŠkoFINu ve spolupráci se společností KOMIX, zahrnoval výrobce (ŠKODA VW), bohatou síť dealerů ŠKODA i spolupracující banky. Role společnosti KOMIX se neomezovala na  vývoj SW podpory – faktoringového informačního systému, ale započala již při detailní formulaci potřeb zákazníka (vytvoření strukturovaného katalogu požadavků) a zahrnovala i aktivní účast při návrhu celého procesu.

Ten v tomto případě probíhal následovně: Dodavatel (Škoda Auto) dodá odběrateli (dealer) nové vozy a vystaví mu na odebrané zboží fakturu. Ta je elektronicky přenesena do faktoringové aplikace společnosti ŠkoFIN. Po automatickém prověření žádosti o profinancování a automatické kontrole dat je pohledávka zaúčtována a vzápětí elektronicky proplacena dodavateli. Věřitelem dealera od té chvíle není dodavatel Škoda Auto, ale společnost ŠkoFIN, která tímto převzala veškeré platební toky a management pohledávky.

Při uzavírání rámcové smlouvy mezi dodavatelem (Škoda Auto), financiérem (ŠkoFIN) a odběratelem (dealerem) je stanoven maximální limit otevřených pohledávek; ten závisí na individuálním posouzení klienta podle interní metodiky ŠkoFINu.

Tento faktoringový systém byl vyvinut na míru pro koncernovou dealerskou sít´ obchodníků s cílem zajistit maximální flexibilitu financování, minimální administrativní a časovou náročnost i komfortní on-line přístup dealerské firmy k řadě informací, s jejichž pomocí může dále zefektivnit řízení svého cash-flow, jako např. čerpání finančních limitů, náklady na financování vůz po vozu, informace o  platbách a zápočtech vzájemných pohledávek a závazků, detailní cenové i  technické informace o vozech a jejich výbavách, informace o výsledcích inventur skladů, přehledy nesrovnalostí a případných nedoplatků, všechny informace pro deblokace technických průkazů. Vzhledem k bezpečnostním aspektům byl však tento systém přístupný definovaným oprávněným uživatelům pouze na externí síti společnosti Škoda Auto.

Systém byl po dvouletých přípravách a testování pilotně spuštěn v prosinci 2001, od září 2002 pak byla služba aktivně nabízena obchodníkům.

Hodnocení – přínos pro zákazníka

O komerčním úspěchu služby faktoringu nejlépe vypovídají čísla: v roce  2003 (první rok služby) bylo faktoringem financováno 35 438 vozů, po 3  letech od spuštění přesáhl finanční objem poskytnutého faktoringu za  kalendářní rok hranici 20 miliard Kč.

Výhody elektronické komunikace mezi různými subjekty zapojenými do procesu spočívají v  nezpochybnitelnosti dokumentů, autorizaci úkonů, právní, účetní a daňové uznatelnosti i možnosti výstupů v písemné formě pro potřeby auditorů, správců daně, soudů apod.

Ze strategického hlediska, sledovaného vedením koncernu VW, je významné, že prostřednictvím tohoto produktu ŠkoFIN posílil finanční stabilitu prodejců vozů koncernu Volkswagen, čímž neobyčejně zvýšil efektivitu prodeje koncernových vozidel koncovým zákazníkům. V roce 2011 se tak faktoringového systému účastnilo 225 autorizovaných koncernových obchodníků. O pozitivním vlivu faktoringové služby na rozvoj úvěrů a leasingu vypovídá i fakt, že 30.  června 2011 oslavil ŠkoFIN uzavření 750 000. leasingové smlouvy.

Použité technologie

WebSphere, JacORB, Java, DB2, Unix, Windows, AS/400