CZ EN

Telefon:

+420 257 288 211

Služby BI s přidanou hodnotou pro společnost REDA

Jedno čínské přísloví praví: chceš-li nasytit bližního na jeden den, chyť mu rybu; chceš-li ho nasytit na celý život, nauč ho ryby chytat. Společnost KOMIX umí obojí – podle potřeb zákazníka. V projektu pro společnost REDA dokázala jednak implementovat základní řešení BI, jednak předat patřičné know-how tak, aby zákazník pokračoval v rozvoji řešení vlastními silami, což výrazně snížilo celkové náklady na vlastnictví řešení (TCO).

Charakteristika zákazníka

Společnost REDA a.s. se zabývá výrobou, prodejem a potiskem reklamních a dárkových předmětů a s tím souvisejících služeb. Vznikla roku 1991 a od té doby se vyvinula ve  společnost, která se ročním obratem přesahujícím 600 miliónů Kč řadí mezi nejvýznamnější hráče na trhu reklamních a dárkových předmětů nejen v České republice, ale i v Evropě. Sídlí v Brně, kde vlastní rozsáhlý výrobní areál, má pobočky ve 4 českých městech. S ročním obratem přesahujícím 600 miliónů Kč a počtem 235 zaměstnanců patří mezi nejvýznamnější hráče na trhu reklamních a dárkových předmětů nejen v  České republice, ale i v Evropě. Společnost má dceřiné společnosti na  Slovensku, v Polsku a v Číně.

Výchozí situace zákazníka

Roku 2007 byl v celé společnosti zaveden provozní systém K2 (komplexní provozní informační systém). Tím byla vytvořena integrovaná základna pro zpracování dat z různých oblastí činností společnosti. Se stabilizací tohoto provozního systému i se vzrůstajícím objemem dat, které postupem doby obsahoval, se pozornost vedení stále více zaměřovala na  kontrolingovou nadstavbu, umožňující flexibilní zpracování různých dat a přípravu pro kvalifikovaná manažerská rozhodnutí, zejména v oblastech vyhodnocování nákladů, výnosů a optimalizace stavu skladů.

Naše řešení

V roce 2011 se uskutečnil kontakt mezi představiteli obou společností. Specialisté společnosti KOMIX během několika dnů vyvinuli a dodali zákazníkovi pilotní řešení založené na technologii QlikView (tzv. SIB – Seeing Is Believing). To potvrdilo očekávání zákazníka, takže spolupráce pokračovala zakoupením licencí QlikView, vyškolením týmu REDA pro práci s tímto nástrojem a následné podpoře při napojení QlikView na data ze  systému K2 a dalších externích zdrojů, jakož i následné přípravě analytických řešení a reportů z oblasti financí, prodeje, skladů a  dalších.

Protože zákazník disponoval vlastními kapacitami IT, byl zvolen model spolupráce založený na přenosu know-how. Veškerý další rozvoj řešení BI tedy probíhá v režii společnosti REDA, ovšem specialisté společnosti KOMIX jsou stále k dispozici pro konzultace a  náročnější technickou podporu.

Hodnocení – přínos pro zákazníka

Spolupráce se společností KOMIX vytvořila zákazníkovi podmínky pro jeho vlastní rozvoj; expertní znalosti a zkušenosti KOMIXu, jakož i základní řešení (napojení datových struktur provozního systému K2) představovaly základnu, na níž v následujících letech mohli zaměstnanci zákazníka vystavět a rozvíjet řešení, které je dnes vnímáno jako integrální součást know-how společnosti REDA.