CZ EN

Telefon:

+420 257 288 211

Sdílení identity klientů ERA a Vitakarta ONLINE

Prezentované řešení sdílení identit klientů portálů ČSOB a OZP je zajímavé hned z několika důvodů. Poskytuje zcela novou a atraktivní službu klientům dvou velkých institucí současně – propojuje portál Era patřící pod křídla bankovní skupiny ČSOB s portálovým řešením Vitakarta ONLINE zdravotní pojišťovny OZP. Integruje zajímavé moderní technologie elektronického bankovnictví a portálových řešení s důkladným bezpečnostním zajištěním na pozadí. Velmi inspirující byla i vlastní implementace, kde bylo nutné propojit a sladit týmy ze tří různorodých světů – z bankovního sektoru, z oblasti zdravotního pojištění a ze softwarové firmy. Díky společnému úsilí a nadšení všech bylo řešení úspěšně završeno a projekt byl dokončen ve velmi krátké době.

Klient:

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Charakteristika zákazníků

ČSOB, tedy Československá obchodní banka, a. s., je jedna z největších bank na tuzemském trhu. ČSOB poskytuje své služby všem klientským segmentům, tj. fyzickým osobám, malým a středním podnikům, korporátním a institucionálním klientům. V retailovém bankovnictví v ČR působí Banka pod základními obchodními značkami – ČSOB, Era a Poštovní spořitelna. Klienti jsou obsluhováni prostřednictvím poboček ČSOB, Era Finančních center a na obchodních místech České pošty (Poštovní spořitelna) a jsou na nich nabízeny i produkty a služby celé skupiny ČSOB.

OZP, čili Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, je třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice a má své pobočky a expozitury nejen ve všech krajských městech ČR, ale také v řadě větších měst. V letošním roce (2014) se profiluje jako „První elektronická zdravotní pojišťovna“ prostřednictvím webových a mobilních aplikací Vitakarta ONLINE (dříve prezentovaných pod názvem Portál OZP ON-LINE).

Výchozí situace zákazníka

KOMIX implementoval pro OZP nejen centrální informační systém IZOP, ale také klíčovou portálovou platformu IPP a řadu koncových portálových aplikací systému Vitakarta ONLINE. Při společném plánování rozvoje jsme OZP navrhli možnost napojit elektronické bankovnictví některé z významných bank tuzemského trhu na portálové řešení OZP. Toto řešení OZP velmi zaujalo. Z oslovených bank nejrychleji a nejpřímočařeji reagovala ČSOB a nabídla napojení z portálu Era do OZP. Vzájemné třístranné dohody byly uzavřeny na konci roku 2013 a obratem bylo možné zahájit práce na realizaci.

Naše řešení

Řešení společnosti KOMIX spočívá v přesměrování z internetového bankovnictví Era na portál OZP Vitakarta ONLINE s tím, že portál OZP převezme ze strany banky ověřenou identitu klienta. Jde tedy v jistém smyslu o jednosměrné sdílení ověřené identity, čili jakési „meziportálové Single Sign-On (SSO)“.

Přechod na portál OZP (tj. Vitakarta ONLINE) je nabízen v menu internetového bankovnictví Era. Pokud si klient volbu vybere a odsouhlasí sdílení údajů mezi ČSOB a OZP, je zahájeno vlastní přesměrování do nového a zcela nezávislého okna prohlížeče. V pozadí přechodu probíhá sada kontrolních mechanismů – ztotožnění osoby, vyhledání platné identity atd. Pokud proběhnou všechny kontroly úspěšně, je na straně autentizačního modulu OZP vytvořena dočasně platná URL adresa, která je předána portálu Era. Portál Era pak prohlížeč koncového klienta na tuto adresu přesměruje.

Na straně Era je celé řešení zakomponováno do portletu aktivovaného z menu. Na straně OZP byl příslušně rozšířen autentizační a autorizační modul portálové platformy a doplněny potřebné kontrolní a ověřovací mechanismy.

Veškerá komunikace probíhá zabezpečeným kanálem, který je chráněn současnými moderními bezpečnostními mechanismy na bázi certifikátů. Komunikace portálu Era a portálu OZP se opírá o vzájemnou (mutual) autentizaci SSL.

Hodnocení

Hlavním přínosem pro ČSOB i pro OZP je to, že jejich webová řešení poskytla svým klientům novou funkcionalitu, v rámci které jim byl zjednodušen přístup k poskytovaným službám na Internetu. Z hlediska marketingu je také důležité to, že s touto službou přišly jako první. Toto prvenství lze velmi dobře mediálně zhodnotit. Od okamžiku nasazení na začátku druhého kvartálu 2014 využila přesměrování z portálu Era celá řada spokojených klientů.

Citujeme z tiskové zprávy ČSOB: „Tato unikátní služba plně zapadá do konceptu Ery – chceme propojovat finanční a nefinanční svět a zároveň zjednodušovat lidem život,“ říká Jan Doubek, ředitel klientské komunikace Ery. „Spolupráci jsme postavili na skutečnosti, že banka je tradičně silná v ochraně dat, takže i tak citlivé údaje, jako jsou ty zdravotní, jsou u nás v naprostém bezpečí,“ vysvětluje Doubek.