CZ EN

Telefon:

+420 257 288 211

Zátěžový test webové aplikace CIBIS Sale pro Raiffeisen stavební spořitelnu a.s.

Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. je jednou z předních stavebních spořitelen na českém trhu. Její úspěch a podíl na tuzemském trhu vychází z hodnot společnosti, kde na prvním místě jsou důvěra a spokojenost klientů. Spolehlivost informačních systémů je samozřejmou součástí této strategie a testování slouží k jejímu ověření. Raiffeisen stavební spořitelna si vybrala k provedení zátěžových testů webových aplikací společnost KOMIX, s.r.o. 

Klient:

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Raiffeisen stavební spořitelna provozuje webové aplikace, které umožňují klientům a obchodním zástupcům přístup k údajům o produktech stavebního spoření. Před přechodem na nové verze je vždy prováděno velmi důkladné testování.

V letošním roce nasadila stavební spořitelna do provozu novou softwarovou aplikaci pro obchodní zástupce CIBIS Sale s webovým rozhraním. Testování této aplikace proběhlo v několika etapách, kdy dodavatel aplikace po každé etapě připravil opravenou verzi. Zátěžové testy se uskutečnily v první a druhé etapě testování. K jejich provedení byla na základě předchozí spokojenosti (zátěžové testy CIBIS Web 2012) opět vybrána společnost KOMIX. Cílem zátěžových testů bylo ověření požadované výkonnosti, která byla definována dobami odezev při konkrétním zatížení.

Rudolf Pavlíček (Organizační odbor RSTS): „Uvědomujeme si důležitost správně fungující a výkonné aplikace pro obsluhu klientů prostřednictvím našich partnerů – obchodních zástupců.  Vzhledem k tomu jsme se s přípravou a provedením zátěžových testů již tradičně obrátili na společnost KOMIX. Kvalita provedení a rychlost realizace zátěžových testů byla výborná a opět splnila naše očekávání. S důvěrou se, v případě potřeby provádění dalších výkonnostních testů, na tuto firmu opět obrátíme.“

Libor Kotoun (Specialista na ZT, KOMIX): „Webová aplikace pro obchodní zástupce tvoří velice rozsáhlé formuláře a některé z nich obsahují více než 100 polí. I takto rozsáhlé stránky lze spolehlivě zvoleným nástrojem Apache JMeter zátěžově testovat, pokud se věnuje odpovídající pozornost přípravě zátěžových skriptů. Vzhledem k omezenému času na provedení zátěžových testů byly přípravné práce, u kterých to bylo možné, provedeny ještě před dodáním testované verze aplikace. V okamžiku dostupnosti aplikace začala tvorba zátěžových skriptů a příprava testovacích dat, po jejichž dokončení se uskutečnily běhy zátěžového testu. Po dodání verze aplikace pro třetí etapu testování bylo třeba zkontrolovat a finálně upravit zátěžové skripty podle stavu aplikace a teprve po těchto úpravách se uskutečnily další běhy zátěžového testu. Při posledních bězích bylo vytvořeno zatížení, které se blíží reálnému provozu.“