CZ EN

Telefon:

+420 257 288 211

Big Data

Daty je protkáno každé odvětví ekonomiky – firmy vytvářejí a uchovávají ohromná množství dat – údaje o každé transakci, o každém výrobním kroku atd. Dříve byla tato data ukládána, či spíše odkládána bez dalšího využití. Analytické metody nad velkými daty umožňují odhalovat skryté závislosti a vzorce chování, jež jsou podkladem pro kvalifikovaná rozhodování a jsou zdrojem růstu, zvyšování efektivity a kvality.

Přínosy zpracování velkých dat

Firmy si dnes kladou otázku, jak se odlišit od svých konkurentů, jak lépe porozumět potřebám svých zákazníků a jak předvídat chování trhu. Odpovědi lze nalézt v datech, která již firmy mají k dispozici. K průkopníkům využívání velkých dat patří obory, jako je maloobchod, farmacie, utility, telekomunikace, banky a pojišťovny.

Analýza velkých dat pracuje samozřejmě také se strukturovanými daty z podnikových systémů, např. ERP nebo CRM. Tyto systémy ale obsahují jen zlomek celkového informačního bohatství organizace. Další data – nestrukturovaná a nevyužívaná – se hromadí na emailových serverech, v archivech hlasových nahrávek z call center, důležité informace o náladách zákazníků se nacházejí dokonce vně organizace, v internetových diskusních fórech nebo sociálních sítích. Díky využití a pokročilé analýze všech těchto zdrojů mohou firmy objevit netriviální zákonitosti, jejichž pochopení jim umožní dělat kvalifikovaná rozhodnutí a předběhnout konkurenci.

Přístup společnosti KOMIX

KOMIX nabízí v oblasti Big Data zkušenosti a technologie pro zpracování strukturovaných i nestrukturovaných dat. Pracujeme s komerčními nástroji tam, kde jejich funkčnost přináší hodnotu pro zákazníky, a nasazujeme open source nástroje tam, kde je důležitá efektivita a rychlá návratnost projektu.  Naše znalosti a kompetence pokrývají všechny vrstvy práce s velkými daty – data management, analytické nástroje, vizualizační nástroje i poskytování analytických služeb. Příkladem technologie, kterou naše společnost využívá pro Big Data projekty, je nástroj  HP Vertica Analytics Platform (124.2 kB, Adobe Acrobat dokument).

Soubory ke stažení

 KOMIX_product_list_Pokrocile_a_rychle_analyzy_HP_Vertica.pdf (124.2 kB, Adobe Acrobat dokument)