CZ EN

Telefon:

+420 257 288 211

Data mining a pokročilá analýza dat

Data mining je dnes stále spojen zejména s dosažením nějakého obchodního přínosu pomocí uplatnění pokročilých analýz strukturovaných dat.

Například v bankovnictví se vezmou údaje jako „průměrný zůstatek na bankovním účtu“, „poměr zůstatku a obratu na účtu“, „pohlaví“, „okres bydliště“, „věk“, analyzují se složitými statistickými a nestatistickými metodami ve vztahu k záznamům o prodejích, a výsledkem je pro každého zákazníka informace typu „pravděpodobnost kladné reakce na nabídku produktu X kanálem Y“ nebo „pravděpodobnost odchodu do 6 měsíců“.

Před pár lety do oblasti pokročilých analýz vstoupily významně nestrukturované údaje – texty, hlasové záznamy, obsahy web stránek nebo tweetů, obrazové informace atd. Takové analýzy jsou označovány  speciálně, jako např. „text mining“.

V současné době začíná nabývat na významu propojování analytických postupů využívajících strukturované i nestrukturované údaje. Vlastní obchodní přínos data miningu spočívá např. ve zvýšení výnosů z vyššího prodeje, menšího odchodu zákazníků nebo detekci podvodného chování, ve snížení finančního nebo reputačního rizika a v řadě dalších oblastí.

Přínosy data miningu

V komerční oblasti data mining přináší pravidelně měřitelné finanční přínosy – úsporou nákladů, zvýšením prodejních výnosů, minimalizací rizika. Finanční vyjádření je u data miningu často možné – úspora finančních prostředků např. spočívá v tom, že se v přímé kampani osloví jen potenciální zákazníci se zvýšenou pravděpodobností kladné reakce na nabídku a neosloví se ti, kteří mají pravděpodobnost malou.

Někdy cílem data miningu finanční přínos přímo není, uplatní se při „hlubinných ponorech“ dodávajících podklady pro strategická rozhodnutí. Příkladem je použití text miningu pro to, abychom našli osm nebo deset hlavních typologií z několika tisíců textových odpovědí z dotazníkového průzkumu na otázku „Co by naše organizace měla zlepšit“.

Naše konkurenční výhoda

KOMIX s. r. o. spojuje oblasti data miningu i web/text miningu. Tým realizující řešení má dlouholeté zkušenosti s využitím data miningu pro reálné dosažení obchodních přínosů – nehledáme technická řešení, ale optimální poměr přínosy/náklady pro zákazníka. Z pohledu technologického nabízíme realizaci s uplatněním nejvyspělejších komerčních nástrojů (IBM SPSS, SAS, Autonomy IDOL), ale i pomocí nástrojů typu open source.

Soubory ke stažení

 KOMIX_product_list_Pokrocile_analyzy_dat_a_textu.pdf (133.4 kB, Adobe Acrobat dokument)