CZ EN

Telefon:

+420 257 288 211

Datová a aplikační integrace

Máte data. Hodně dat. Ztrácíte se v nich. Některá jsou tu a některá támhle. Některá si jsou podobná. Některá mají být stejná, ale nejsou. Pak jsou taková, o kterých ani nevíte, že je máte. Máte aplikace. Hodně aplikací. Některé spolu komunikují, některé ne. Některé jsou nové, těm ještě vcelku rozumíte, a některé staré, a těm už nerozumí nikdo. Změny jsou náročné a nebezpečné, všichni se jich bojí. Náklady na údržbu a rozvoj rostou. Víme, že to jde i jinak. Zeptejte se nás!

Nabízíme vám řešení a služby v následujících oblastech:

 • Servisně orientovaná architektura – modulární architektura informačních systémů v souladu s moderními trendy SOA;
 • Integrační sběrnice – nástroje pro jednotný a systematický způsob propojování aplikací, přirozená součást SOA přístupu;
 • Workflow – řízení procesů s využitím specializovaných nástrojů podporujících současné standardy pro definování procesů;
 • Datové sklady – konsolidovaná úložiště firemních dat, která se využívají pro následné analýzy dat, reporting apod.;
 • BI nástroje – široké spektrum nástrojů pro analýzy dat, reporting, tvorbu dashboardů, dolování znalostí atd.;
 • ETL nástroje – specializované nástroje pro efektivní přenosy dat mezi různorodými datovými úložišti;
 • Databáze – máme dlouhodobé znalosti a zkušenosti v oblasti zejména relačních databází (Oracle, Informix, MS SQL, PostgreSQL, MySQL, DB2), ale i specializovaných analytických databází, jako např. Vertica.

Přínosy datové a aplikační integrace

 • Rychlý přístup k informacím
 • Jistota, že používáte aktuální, správná a konzistentní data
 • Kvalitnější a včasné podklady pro rozhodování
 • Zefektivnění procesů v organizaci
 • Snazší implementace změn a nových funkcí
 • Spolehlivější a efektivnější provoz IT
 • Úspora nákladů

Naše konkurenční výhoda

 • Individuální přístup – respektujeme požadavky i ekonomické možnosti klienta
 • Zkušenosti z různorodých projektů
 • Vysoká úroveň technologických znalostí
 • Nezávislost na konkrétním výrobci technologie – ke každé technologii máme alternativu
 • Zvládáme komerční i open-source technologie

Související reference

Systém pro zpracování žádostí o elektronické občanské průkazy

Klient: Ministerstvo vnitra České republiky

Projekt Sjednocení přístupu k základním registrům v rezortu Ministerstva spravedlnosti

Klient: Ministerstvo spravedlnosti České republiky

SDMT - systém pro plánování a konfiguraci sítě O2

Klient: Telefónica Czech Republic, a.s.

Projekt Statistika důchodového zabezpečení pro ČSSZ

Klient: Česká správa sociálního zabezpečení

TARIC – Systém integrovaného celního tarifu Evropské unie

Klient: Generální ředitelství cel

Sdílení identity klientů ERA a Vitakarta ONLINE

Klient: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Zobrazit všechny reference

Naši zákazníci