CZ EN

Telefon:

+420 257 288 211

Datová analýza a reporting

Naším cílem je poskytnout manažerům na všech úrovních řízení relevantní a aktuální informace jak pro operativní, tak pro strategické rozhodování. Dáváme manažerům do rukou nástroje, které jim umožní nejen analyzovat minulost a sledovat aktuální stav řízených procesů, ale pomocí modelů a what-if analýzy mohou studovat i budoucí dopady svých rozhodnutí. Pokročilé analytické služby pak dokážou odhalit i skryté vzorce chování nebo podezření na fraudy. Naše řešení jsou postavena tak, aby i sofistikované analýzy mohl dělat člověk sám, bez podpory IT specialistů, a aby získal odpovědi i na složité dotazy pokud možno obratem.    

Naše specializace

V oblasti Datová analýza a reporting se specializujeme na následující oblasti:

Přínosy datové analýzy a reportingu

 • Aktuální a správné podklady pro rozhodování
 • Přehledné a rychlé analýzy dat
 • Zpracování a vizualizace velkých objemů dat
 • Komplexní pohled na celou firmu – rychlý a jednotný reporting
 • Poskytování podkladů pro rozhodnutí vedoucí ke zvýšení hodnoty firmy, zlepšení finanční situace, úspěšné expanzi nebo dlouhodobému růstu
 • Sledování vývojových trendů, časových a věcných vztahů
 • Nalézání souvislostí a předvídání možných událostí

Naše konkurečnční výhoda

 • Máme zkušenosti jak z velkých datových skladů, tak z projektů pro střední firmy.
 • Disponujeme špičkovým nástrojem QlikView , který je hodnocen jako jeden z nejlepších na světě. Patentovaná asociativní technologie umožňuje, aby se uživatel zcela soustředil na svůj problém a nezatěžoval se podrobnostmi o uložení a struktuře dat.
 • Uložení zkomprimovaných dat v operační paměti, zkracuje dobu odezvy z desítek minut na vteřiny z hodin na minuty.
 • Každý uživatel si může své výstupy přizpůsobit svým specifickým potřebám.
 • Nejsme závislí na jednom výrobci – technologii pro řešení volíme podle požadavků projektu. 
 • Nejsme závislí na jednom výrobci, zvládáme celou řadu nástrojů a technologií jak od renomovaných výrobců, tak open source.

 

Naši zákazníci