CZ EN

Telefon:

+420 257 288 211

Detekce potenciálně nesprávně vykazované zdravotní péče zdravotnickými zařízeními – řešení PANDA

Zdravotní péče vykázaná zdravotnickými zařízeními prochází při zpracování ve zdravotní pojišťovně systémem kontrol. Tyto kontroly bývají nicméně obvykle založené na uplatnění sady předdefinovaných pravidel. Systém PANDA doplňuje tyto standardizované kontroly novými postupy vytvořenými pomocí pokročilých analytických metod (data mining), kterými lze ještě přesněji odhalit nestandardně vykázanou zdravotnickou péči a zamezit tak možným ztrátám.

Klíčové přínosy řešení PANDA

  • Základním výstupem je seznam zdravotnických zařízení seřazených podle výše "hypotetické ztráty" v Kč za určité časové období (standardně za jeden kalendářní rok), kterou pro zdravotní pojišťovnu představuje potenciálně nesprávně vykázaná zdravotní péče.
  • Na základě poskytnutého seznamu zdravotnických zařízení vykazujících nejvyšší hypotetickou ztrátu je možné provést kontrolní dotazy v daném zdravotním zařízení nebo realizovat kontrolu fyzickou.
  • Systém pracuje na základě statistického profilování s využitím pokročilých analytických metod. Tím lze odhalit potenciálně nestandardně vykázanou zdravotnickou péči nikoli na základě předem definovaných pravidel, ale na základě dynamického srovnání s typickým zdravotním zařízením dané skupiny.

Naše konkurenční výhoda

  • Systém PANDA lze využít buď formou periodické služby, nebo jeho nasazením přímo u zákazníka, včetně integrace s bázovými i reportovacími systémy pojišťovny.
  • Systém PANDA je modulární. V základní verzi je nasazeno 8 analytických modelů, z nichž každý se parametrizuje pro podmínky konkrétního zákazníka. Dílčí zjištění modelů jsou agregována do souhrnného popisu.
  • Společnost KOMIX systém PANDA průběžně rozvíjí, včetně doplňování dalších modulů a zpracování informací o zdravotnických zařízeních z online zdrojů.

Soubory ke stažení