CZ EN

Telefon:

+420 257 288 211

Electronic Risk Analysis – ERIAN

ERIAN je univerzální expertní systém se znalostí databází spravovanou uživatelem. Správa rozhodovacích pravidel je zabezpečena tak, aby do systému mohli vybraní uživatelé vkládat pravidla důvěrného charakteru, která představují klíčové know-how příslušné organizace.  Na Celní správě České republiky je tento systém schopen ve špičkách podle komplexních pravidel zpracovávat tisíce celních deklarací za hodinu. Další uplatnění našel ERIAN také v oblasti finančnictví a KOMIX s ním uspěl i v mezinárodních projektech v Srbsku a na Ukrajině.

Více informací o unikátním nástroji ERIAN se dozvíte na webových stránkách www.erian.cz .

Se vzrůstajícím počtem elektronicky zpracovávaných agend a transakcí nejrůznějšího typu vzrůstá i potřeba provádět kontrolu těchto transakcí a eliminovat rizika s nimi spojena. Včasná identifikace nebezpečné transakce je ale často velmi obtížná. Společnost KOMIX proto vytvořila unikátní expertní systém, který Vám pomůže tyto rizikové transakce zachytit.

Vytvořte si systém dle Vašich potřeb

Sami nejlépe znáte rizika, se kterými pracujete. Vytvořte si tedy systém přesně podle vašich potřeb. Můžete si sami, bez nutnosti programátorských zásahů, definovat a vytvářet profily rizik, podle kterých probíhá analýza transakcí. K dispozici máte bohatý výběr předem definovaných obecných operátorů a funkcí, které můžete využít. Množinu nabízených operátorů a funkcí lze téměř libovolně rozšiřovat o další na základě Vašich požadavků.

Při vytváření profilů rizik můžete čerpat z analýzy historických dat uložených např. v datovém skladu a ověřit si, zda Vámi vytvořený profil má opravdu smysl a splňuje svůj účel. Úpravou profilu pak z identifikovaných případů vyřadíte transakce, které jsou sice z určitého hlediska nestandardní, ale ve skutečnosti nepředstavují žádné riziko.

Přínosy v oblasti business pro finanční instituce:

 • Neomezený rozvoj v rámci businessu, nástroj je plně řízen zákazníkem
 • Zkrácení implementačního cyklu, zvýšení kvality výstupů a zachování know how
 • Optimalizace nákladů a rozhodovacích procesů při výběru komunikačních kanálů, zvýšení efektivity výběru a řízení pohledávek
 • Řízení zdrojů dle dostupných kapacit
 • Online podpora operátorů při kontaktování (odchozích a příchozích hovorů)
 • Efektivnější odhalování nestandardních chování (fraudů)

Přínosy systému v obecné rovině:

 • Analýza rizik okamžitě v průběhu zpracování transakce (on-line analýza)
 • Automatickou adaptaci profilů na změny prostředí (spojení s off-line analýzou)
 • Správu profilů rizik bez nutnosti programátorského zásahu
 • Schopnost vyhodnocovat velké objemy dat řádově ve zlomcích sekund
 • Lineární škálovatelnost – možnost navýšení reálného výkonu systému přidáním samostatných výpočetních jednotek (procesorů nebo počítačů)
 • Stabilita a zabezpečení – vyhodnocování není přímo závislé na správě profilů

Soubory ke stažení

 KOMIX_product_list_ERIAN_System_pro_online_analyzu_rizik.pdf (129.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

Naši zákazníci