CZ EN

Telefon:

+420 257 288 211

Financování z evropských strukturálních fondů

V době, kdy je nedostatek finančních prostředků na většinu oblastí rozvoje, je IT obvykle první na řadě, kde jsou tyto prostředky kráceny. To ve svém důsledku může znamenat ohrožení výkonnosti společnosti nebo úřadu, a tím snížení konkurenceschopnosti, či snížení kvality poskytovaných služeb. S tímto konstatováním se můžeme smířit nebo hledat alternativní cesty k zlepšení financování IT z prostředků Strukturálních fondů EU.

Naše řešení

Přestože financování ze strukturálních fondů přináší poměrně velkou administrativní zátěž a přísnější podmínky ve výběru dodavatelů, financování projektu z prostředků EU může být cestou, jak ušetřit vlastní finanční prostředky a přitom se dostat k novým technologiím.

Základem je stanovení strategie a oblastí, které jsou vhodné pro financování z prostředků EU tak, aby byl projekt či projekty pro hodnoticí orgány natolik atraktivní, aby byla žádost schválena.

KOMIX může pomoci zákazníkovi vytvořit, či oponovat připravenou strategii a na základě toho i pomoci připravit vlastní žádost.

Ušetřené finanční prostředky může zákazník vložit do jiných klíčových oblastí a tím uspíšit svůj rozvoj.

Členové konzultačního týmu společnosti KOMIX mají zkušenosti i s velkým projektem financovaným ze Strukturálních fondů EU z Integrovaného operačního programu. Mají zkušenosti ze všech fází přípravy projektu.