CZ EN

Telefon:

+420 257 288 211

GDPR – nové nařízení o ochraně osobních údajů

Nové obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR nabývá účinnosti 25. května 2018 a přináší s sebou rozsáhlé změny. Osobní údaje a informace obecně nelze již „nějak a někam“ ukládat a neřešit jejich bezpečnost. GDPR zavádí přesná pravidla, rozsah dokumentace, odpovědnost, termíny i sankce za porušení pravidel. 

Co je GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) je nařízení, které výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů a zároveň institucím i firmám ukládá nové povinnosti, jak tato data chránit.
Zpracováním osobních údajů se v nařízení rozumí jakékoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, které jsou prováděny s pomocí, či bez pomoci automatizovaných procesů.

GDPR se vás týká, pokud...

         » Pracujete s osobními údaji zaměstnanců
         » Zpracováváte osobní údaje zákazníků (adresu, email, telefonní číslo…)
         » Máte eshop
         » Máte kamerový systém se záznamem apod.

Rizika při nesplnění požadavků

Pokuty při nesplnění souladu s nařízením GDPR ukládá Úřad na ochranu osobních údajů až do výše 20 000 000 € nebo 4 % z celkového ročního obratu společnosti.

Kdy začít s přípravou na GDPR

Nejlépe je začít s přípravou a implementací požadavků GDPR hned, zejména pokud dáváte přednost hladkému průběhu příprav s minimem rizik.

V čem vám KOMIX pomůže?

Jsme připraveni poskytnout služby přizpůsobené na míru konkrétním požadavkům – školení, poradenství i vyškolení pověřence pro ochranu osobních údajů. Pomůžeme v jakémkoliv stádiu přípravy nebo realizace implementace řešení GDPR.

Vyškolíme vás

          » Standardní školení celého rozsahu GDPR (jeden den)
          » Customizované školení (na základě analýzy konkrétních potřeb a podmínek Vaší společnosti)

GDPR poradenství

          » Jednorázová konzultace problému
          » Konzultace a stanoviska odborného pověřence ochrany osobních údajů dle GDPR
          » Vstupní analýza GDPR připravenosti

Outsourcing role „Pověřenec pro ochranu osobních údajů“

Pověřenec je nápomocen zákazníkovi převážně svými doporučeními, návrhy a pokyny při zavádění vhodných postupů a opatření, a také při vedení záznamů spojených se získáváním, zpracováním, ukládáním, přenosem a likvidací osobních údajů s cílem prokázat soulad s požadavky GDPR na dokumentované procesy.

GDPR implementace

          » Úvodní audit datových zdrojů, systému (aplikací), prostředí
          » Procesní řešení (vytvoření pravidel, procesů a dokumentace)
          » Praktická asistence při řešení procesů a dokumentace dle GDPR
          » Praktická asistence při návrhu organizačních a technických opatření
          » Audit prověřující soulad s požadavky GDPR