CZ EN

Telefon:

+420 257 288 211

GDPR – nové nařízení o ochraně osobních údajů

Nové obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR vstoupí v platnost 25. května 2018 a přináší s sebou rozsáhlé změny. Osobní údaje a informace obecně nelze již „nějak a někam“ ukládat a neřešit jejich bezpečnost. GDPR zavádí přesná pravidla, rozsah dokumentace, odpovědnost, termíny i sankce za porušení pravidel. 

Rizika při nesplnění požadavků

Pokuty při nesplnění souladu s nařízením GDPR ukládá Úřad na ochranu osobních údajů až do výše 20 000 000 € nebo 4 % z celkového ročního obratu společnosti.

V čem vám KOMIX pomůže?

Jsme připraveni poskytnout služby přizpůsobené na míru konkrétním požadavkům – školení, poradenství i vyškolení pověřence pro ochranu osobních údajů. Pomůžeme v jakémkoliv stádiu přípravy nebo realizace implementace řešení GDPR.   

Vyškolíme vás

          » Standardní školení celého rozsahu GDPR 
          » Customizované školení na základě potřeb vaší společnosti

Nyní pro vás pořádáme i praktická školení vedená Jirkou Feřtkem, naším manažerem kvality a bezpečnosti informací.

GDPR poradenství

          » Jednorázová konzultace problému
          » Konzultace a stanoviska odborného pověřence ochrany osobních údajů dle GDPR
          » Vstupní analýza GDPR připravenosti

Outsourcing role „Pověřenec pro ochranu osobních údajů“

Pověřenec je nápomocen zákazníkovi převážně svými doporučeními, návrhy a pokyny při zavádění vhodných postupů a opatření, a také při vedení záznamů spojených se získáváním, zpracováním, ukládáním, přenosem a likvidací osobních údajů s cílem prokázat soulad s požadavky GDPR na dokumentované procesy.

GDPR implementace probíhá v následujících krocích

          » Úvodní audit datových zdrojů, systému (aplikací), prostředí
          » Procesní řešení (vytvoření pravidel, procesů a dokumentace)
          » Praktická asistence při řešení procesů a dokumentace dle GDPR
          » Praktická asistence při návrhu organizačních a technických opatření
          » Audit prověřující soulad s požadavky GDPR