CZ EN

Telefon:

+420 257 288 211

Implementace procesního řízení

Zavedení procesního řízení, nastavení základních výkonnostních ukazatelů a způsobu jejich měření je jednou z cest jak kontinuálně zvyšovat efektivitu organizace. Vhodným nastavením KPI’s jsou následně definována očekávaní výkonnosti vašich procesů. Analýza využití a následná optimalizace lidských zdrojů je dalším nástrojem v rukách managementu, který na jedné straně prezentuje výkonnost procesů, na druhé je kvalitním podkladem pro řízení a rozhodování.

Přínosy implementace procesního řízení

Zavedením procesního řízení získáte výkonný nástroj pro efektivní řízení organizace a zároveň systém neustálého zlepšovaní. Pomůžeme vám zavést princip kontinuálního zlepšování, tzv. PDCA model (Plan, Do, Check, Act), dle motta „Jedinou konstantou je změna“. Komplexní analýza, kterou nabízíme, vám poskytne celkový pohled na organizaci, taktéž vám pomůže identifikovat silná a především slabá místa.

Naše specializace

Specializujeme se zejména na následující oblasti, ve kterých vám dokážeme velmi efektivně pomoci:

  • Procesní analýza a optimalizace
  • Implementace procesního řízení
  • Implementace workflow
  • Nastavení klíčových výkonnostních parametrů (KPI)
  • Připravenost metodiky měření a hodnocení KPI
  • Optimalizace využití lidských zdrojů
  • Návrh organizační struktury ve vztahu k změnám v procesu
  • Organizační optimalizace

Naše konkurenční výhoda

Naší velkou výhodou je dlouhodobá zkušenost v implementaci agendových a provozních informačních systémů jak v státním, tak i v komerčním sektoru. Dokážeme tedy procesy nejen popsat, ale i procesy implementovat v rámci IS.