CZ EN

Telefon:

+420 257 288 211

Internet věcí -IoT

Naši partneři na poli IoT

Ve zprávě o seskupení evropských výzkumných projektů (CERP) je internet věcí (IoT) definován jako integrovaná součást budoucího internetu. Jak je možné tuto oblast nastartovat a je tam jasná návratnost vložených investic?  Toto je jenom pár otázek na které si společnosti snaží při prvních krocích v IoT odpovědět.

Dalšími pojmy v této oblasti je Průmysl 4.0, což souhrnně označuje současný trend digitalizace a s ní související automatizace výroby a a změn na trhu práce.

Zabýváme se také konceptem Smart Cities – zaváděním moderních technologií do řízení měst s cílem zlepšit kvalitu života a zefektivnit správu věcí veřejných.

Naše řešení

Věříme, že zahájení IoT projektů vyžaduje komplexnější pohled na vaše podnikání, který lze charakterizovat takto:

1. IoT Discovery Workshop

» Identifikace oblastí a příležitostí

» Návrh oblasti, procesu pro implementaci IoT

  2. Business Case

» Definice vize a cílů

» ROI

3. PoC

» Ověření životaschopnosti a přínosů Business Case

» Vyzkoušení různých technologií v pilotním rozsahu v reálné praxi


4. Komerční nasazení

» Roll out pilotního projektu

» Implementace dalších oblastí

Formou discovery workshopu vám v průběhu ½ dne pomůžeme porozumět tomu, co od takovéhoto projektu lze očekávat a kde lze hledat jeho přidanou hodnotu.