CZ EN

Telefon:

+420 257 288 211

Podpora stanovení komplexní nebo dílčí IT strategie

Psát o tom, že „informační technologie jsou motorem úspěchu organizace“ je dnes již stará píseň. Manažer organizace však řeší v souvislosti s rozvojem IT až příliš často následující dilema: IT je dnes natolik komplexní a rychle se vyvíjející, že manažeři zaměření na vlastní řízení organizace a jejího provozu a strategie nemohou mít znalost ani o vlastní IT infrastruktuře, natož o trendech IT technologií. Současně ale potřebují mít kontrolu v oblasti strategie, nákladů a taktických cílů.

Přínosy konzultačních služeb v oblasti IT strategie

Výše uvedené dilema má řešení: strukturu, kritická místa a strategii rozvoje IT (komplexní nebo dílčí) lze přeložit do srozumitelných pojmů, současně lze shromáždit a prezentovat hlavní uživatelské požadavky. Toto vše slouží jako podklad k manažerskému rozhodnutí, které je strategické a nemusí být prováděno „IT odborníky“ – vše potřebné má zodpovědný manažer připraveno ve srozumitelných pojmech.

"Rozhodují manažeři zodpovědní za náklady a odpovídající za přínosy, nikoli IT odborníci." Tímto mottem by bylo možné shrnout podporu, kterou nabízíme při plánování rozvoje IT – ať už komplexního nebo dílčího.

Typickou konzultační službou, kterou nabízíme, je „Studie proveditelnosti rozvoje IT“.

Studie proveditelnosti rozvoje IT

Fáze studie proveditelnosti:
  • V první fázi Studie proveditelnosti je zmonitorován současný stav a požadavky organizace (požadavky obchodních útvarů, nebo jen uživatelů). Požadavky se shromáždí a vedení na základě nich stanoví priority. Priority tedy stanovuje organizace, nikoli dodavatel.
  • V druhé fázi Studie proveditelnosti připraví konzultanti realizující Studii cca tři nejvhodnější varianty řešení. Tyto varianty jsou ohodnoceny a popsány. Manažeři vybírají pro ně nejvhodnější variantu (ev. kombinaci variant).

Naše konkurenční výhoda

KOMIX nabízí v oblasti realizace Studie proveditelnosti především zkušenost týmu, který se v uvedené oblasti pohybuje více než 20 let. Byli jsme u zrodu i přerodu mnoha informačních systémů. Nejde tedy jen o IT – jde o komplexní konzultačně/manažerský pohled na celou oblast vedený zkušeností a principem hledání zlaté střední cesty mezi přínosy, náklady, cíli, které má organizace, a reálnými možnostmi a zdroji, které jsou nebo budou v organizaci k dispozici.