CZ EN

Telefon:

+420 257 288 211

Predikce poruchovosti distribučních aktiv – řešení BIDA (Business Intelligence v oblasti řízení distribučních aktiv)

Společnosti zabývající se distribucí energií, plynu, vody apod. potřebují řešit pravidelnou údržbu a obnovu svých distribučních sítí (distribučních aktiv – DA), a to s ohledem na stanovený objem finančních prostředků. Pro plánování rozpočtu je důležité mít souhrnný přehled o stavu infrastruktury a mít možnost předpovídat pravděpodobnost poruch vyplývajících ze stáří a opotřebení technologií a materiálu, ze  životnosti jednotlivých komponent či z jejich umístnění v daném prostředí.

Proces sledování velkého množství atributů a příslušné výpočty jsou natolik složité, že manuální zpracování by bylo časově velmi náročné, s diskutabilním výsledkem a spolehlivostí.

Hlavním smyslem řešení BIDA je co nejefektivnější využití stávajících podnikových zdrojů (finančních, materiálních, lidských) na obnovu vlastní distribuční sítě ve vztahu ke škodám, které by mohly nastat, kdyby daná obnova nebyla realizována.

Přínosy řešení BIDA

  • Sofistikované strategické plánování investic do obnovy distribučních aktiv

Představuje plánování investic na stanovený počet let na základě pokročilých analýz. Díky informacím o stavu distribučních aktiv a plánem jejich obnovy se zpřesňuje finanční plánování a odstraňují se extrémy, které jsou vyvolány havarijními situacemi. Tím také dochází k výraznému snížení nákladů na cenu kapitálu, jelikož při plánování oprav jsou ceny nižší než ad hoc řešení havarijních situací.

  • Zobrazení aktuálního stavu distribučních aktiv

Po realizaci pokročilé analýzy bude klient disponovat detailními informacemi o stavu jeho distribučních aktiv.

  • Predikce poruchovosti distribučních aktiv na předem definovaný počet let

Na základě detailních informací o stavu distribučních aktiv je možné přesněji plánovat investice do jejich obnovy.

  • Možnost predikce údržby jako podpora vyjednávání s regulačním úřadem ohledně limitů pro investice do DA

Informace o stavu distribučních aktiv a také strategický plán je podpůrným nástrojem pro vyjednávání s regulačním úřadem o posunutí limitů s cílem eliminovat možné havarijní situace.

Naše konkurenční výhoda

Řešení BIDA představuje moderní interaktivní nástroj na  predikci závad v distribuční síti, díky němuž lze efektivně plánovat opravy či obnovu distribučních aktiv. Predikce závad umožní i efektivní plánování využití finančních prostředků na určené rozpočtové období. Systém lze díky univerzálnosti využít pro jakékoliv distributory vlastnící distribuční sítě.

Soubory ke stažení

 KOMIX_product_list_BIDA.pdf (1 MB, Adobe Acrobat dokument)