CZ EN

Telefon:

+420 257 288 211

Řízení a měření výkonnosti firem / Performance Management a KPI

Existují 3 hlavní důvody pro měření výkonnosti firmy: snaha zlepšovat výkonnost a posilovat pozici na trhu, potřeba kvalitního reportingu a prokázání shody s definovanými strategickými cíli a řízení a monitoring výkonu pracovníků. Pomůžeme vám vybrat, které procesy a parametry je vhodné měřit, navrhneme způsob měření, společně definujeme vhodná KPI na všech úrovních a jejich efektivní využití pro zlepšení výkonnosti a úspěšnosti vaší firmy či organizace.

Hladáte pomoc s odpověďmi na následující otázky?

  • Chcete měřit produktivitu jednotlivých útvarů, výkonnost zaměstnanců a nevíte konkrétně jak?
  • Chcete, aby byla strategie organizace podpořena dílčími cíli liniových manažerů?
  • Máte pocit, že informace, které máte k dispozici, by měly být kvalitnější a aktuálnější?
  • Chcete zlepšit kvalitu dat a zvýšit důvěryhodnost informací pro řízení?
  • Potřebujete operativně reagovat na měnící se požadavky na reporting?

Přínosy řízení a měření výkonnosti firem:

Měření výkonnosti firmy při použití moderních nástrojů (např. Balanced Scorecard, KPIs…) poskytne:

  • Manažerům a majitelům firem aktuální a přesné informace pro řízení a rozhodování ve všech klíčových otázkách;
  • Pracovníkům efektivní pomůcky pro řízení procesů a nástroj pro hodnocení výkonu týmů i jednotlivců.

Naše konkurenční výhoda:

Naším vkladem je zkušený tým analytiků a konzultantů, certifikované know-how a výkonné nástroje, které zabezpečí potřeby řízení výkonnosti podle konkrétní situace. Navržený systém měření a sledování KPI pomocí dashboardů, Balanced Scorecards a jiných nástrojů realizujeme pomocí dohodnutých nástrojů, např. software QlikView , který umožňuje rychlou multikriteriální analýzu a variabilní reporting. Jeho hlavními výhodami je rychlá implementace, snadné použití, vysoká flexibilita a výkonné prostředí. 

Soubory ke stažení

 KOMIX_product_list_Performance_management.pdf (404.1 kB, Adobe Acrobat dokument)

Naši zákazníci