CZ EN

Telefon:

+420 257 288 211

Service Desk

Našim zákazníkům nabízíme řešení jejich požadavků pomocí vzdáleného přístupu. Uživatelé mohou pracovníky Service Desku kontaktovat telefonicky nebo pomocí webového portálu Service Desku.  Hlavní důraz služby je kladen na rychlé vyřešení zákaznických požadavků.

Telefonický kontakt: +420 225 989 858

Webový přístup: http://servicedesk.komix.cz 

1. Technické předpoklady

Pro provozování aplikace ServiceDesk společnosti KOMIX s.r.o. musíte mít k dispozici:

 • PC s připojením k síti Internet tak, aby byl dosažitelný server KOMIX na adrese http://servicedesk.komix.cz 
 • instalaci internetového prohlížeče (IE, Firefox, Opera, aj.).
 • vytvořen účet/účty pro vybrané uživatele s přístupovým heslem.

2. Práce s aplikací ServiceDesk

2.1. Přihlášení a odhlášení z aplikace ServiceDesk

 • Spusťte internetový prohlížeč, zadejte adresu http://servicedesk.komix.cz. 
 • V úvodní přihlašovací obrazovce je nutné zadat své přihlašovací jméno (účet) a heslo. V případě, že Vás systém nechce ověřit, kontaktujte ServiceDesk společnosti KOMIX – tel.: 225 989 858.
 • Po úspěšném přihlášení můžete provádět dále uvedené činnosti.
 • Po ukončení práce je potřebné se korektně odhlásit (tlačítko Odhlásit).

2.2. Volby menu pro práci s aplikací

Po přihlášení je k dispozici seznam voleb:

Nový Požadavek – Zadání nového požadavku

Moje Požadavky – Zobrazení seznamu požadavků zadaných přihlášeným Zadavatelem

Požadavky společnosti -  Zobrazení seznamu požadavků zadaných Zadavateli společnosti

Vyhledat – Zobrazení formuláře pro zadání čísla požadavku nebo textu pro fulltextové vyhledávání v položce požadavku a vyhledání požadavku podle priority, stavu a časového období

Nastavení – Nastavení chování aplikace:

 • maximální počet zobrazených požadavků v přehledu na stránku,
 • doba obnovení náhledu fronty,
 • změna hesla,
 • zobrazení i uzavřených požadavků.

2.3. Zadání nového požadavku

Pro zadání nového požadavku vyplňte formulář zobrazený po volbě Nový Požadavek.

Popis polí formuláře pro zadání požadavku:

Fronta - Z roletového menu vyberte v souladu se smlouvou o technické podpoře přiřazení  požadavku do příslušné fronty

Předmět – Krátký a výstižný popis předmětu požadavku

Popis – Textový popis požadavku Zadavatele

Příloha – Možnost vložení dokumentu, obrázku apod. jako přílohy. Tlačítkem Procházet vyhledejte připojovaný dokument a tlačítkem Připojit připojte soubor k zapisovanému požadavku. Připojit lze i více dokumentů.

Úroveň - Z roletového menu vyberte požadovanou prioritu v souladu s typy definovanými ve  smlouvě o technické podpoře

ID, Verze, Modul, Funkce, Poznámka -  Možnost vložení doplňujících informací k danému požadavku

Po zadání údajů je požadavek odesílán tlačítkem Odeslat jako nová žádost na Service Desk společnosti KOMIX s.r.o.

2.4. Prohlížení požadavků

Požadavky je možné prohlížet podle jejich stavu (Otevřené nebo Otevřené+Uzavřené, popř. odmítnuté). a to pomocí aktuální zobrazené volby Zobrazit zavřené požadavky nebo Nezobrazovat uzavřené požadavky.

Detail jednotlivých požadavků se zobrazí po kliknutí na odkaz ID na příslušném řádku požadavku.

2.5. Řešení a uzavření požadavku

Zadavatel požadavku může průběžně sledovat řešení jednotlivých požadavků a na některé změny může být upozorněn e-mailovými notifikacemi.

Zadavatel požadavku, je po vyřešení požadavku upozorněn e-mailem, že byl požadavek vyřešen.

2.6. Vyhledávání požadavků

Po zadání volby Vyhledat je zobrazen formulář pro zadání čísla požadavku nebo textu pro fulltextové vyhledávání v položce požadavku a vyhledání dle úrovně, stavu a časového období.

2.7. Připomínky k řešení požadavku

Připomínky k řešení požadavku nebo při uzavření řešení požadavku může zadavatel zaznamenat u jednotlivých požadavků při zobrazení detailu požadavku, vyplnění formuláře na konci obrazovky a jeho odeslání tlačítkem Odeslat.