Komix » Co je nového a média » Systém pro zpracování žádostí o elektronické občanské průkazy

Systém pro zpracování žádostí o elektronické občanské průkazy

Systém pro zpracování žádostí o elektronické občanské průkazy

Zajistili jsme významnou část projektu moderních občanských průkazů pro občany České republiky.

Přínosy řešení:

» Jednodušší komunikace občana s úřady.
» Rychlejší přenos informací mezi stovkami výdejních míst po celé ČR.
» Výrazné urychlení procesu vydání občanských průkazů (do 24 hodin).
» Vybudování funkčního systému výdeje průkazů ve velmi krátké době (4 měsíce).

Řešení

KOMIX odpovídal za návrh a implementaci softwarového jádra celého systému. Toto jádro zajišťuje komunikaci mezi několika stovkami výdejních míst na místních úřadech po celé republice, centrálními registry a STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, s. p., která průkazy vyrábí.

Nový systém řídí:

– výdej nových občanských průkazů včetně organizačního zázemí,
– stovky výdejních míst v obcích včetně pořizování fotografií žadatelů při podání žádosti.

Průběh implementace řešení

Hlavní dodavatel ATOS si vybral KOMIX díky našim zkušenostem z předchozího podobného projektu vydávání biometrických cestovních pasů (Projekt CDBP), kde jsme získali znalost agendy vydávání průkazů pro občany. Pro vymezený úkol bylo podmínkou projekt stavět na současné infrastruktuře.

Na realizaci celého projektu byla stanovena velmi krátká lhůta 4 měsíců, kterou jsme dodrželi. Při realizaci jsme využili metod agilního programování včetně sestěhování celého realizačního týmu do jedné místnosti.

Použité technologie

.NET, Java EE, biometrické technologie, integrace specializovaných HW a SW komponent, PKI, čipové karty, HSM, webové služby

Sdílet
Péče o děti, kterou jsme zavedli na pomoc našim kolegům během covidu, v KOMIXu pokračuje dál

Péče o děti, kterou jsme zavedli na pomoc našim kolegům během covidu, v KOMIXu pokračuje dál

ARICOMA Group kupuje švédskou technologickou a poradenskou společnost Stratiteq a posiluje svou přítomnost na skandinávském trhu

ARICOMA Group kupuje švédskou technologickou a poradenskou společnost Stratiteq a posiluje svou přítomnost na skandinávském trhu