IT analýza: souvislosti mezi modely – bez konzistence není kvalita

IT analýza: souvislosti mezi modely – bez konzistence není kvalita

Každý z modelů, které vznikají při analýze, je zaměřen na určitý aspekt modelované reality nebo jejího budoucího stavu. Jeden model je zaměřen například na statické struktury, jiný na chování systému. Protože všechny modely popisují tutéž realitu (stávající nebo navrhovanou), musí být tyto modely navzájem konzistentní.

 

NFR: Nefunkční požadavky

NFR: Nefunkční požadavky

Už jste se setkali někdy s pojmem NFR (non-functional requirements)?  Jsou to požadavky na systém, které se netýkají přímo jeho byznysové funkcionality. 

Slovníček pro business analytiky: BACCM … a na čem stojí ta želva?

Slovníček pro business analytiky: BACCM … a na čem stojí ta želva?

Podle hinduistické mytologie nesou svět na zádech čtyři sloni, kteří stojí na želvě. Želva je tedy základem všeho. Platí to i pro business analýzu. Základním konceptuálním rámcem business analýzy je Business Analysis Core Concept Model™ , který svým tvarem želvu připomíná. V šestiúhelníku všechno souvisí se vším. Projektoví manažeři to se svým trojúhelníkem (scope-cost-time) mají jednodušší. 

Jak se stát lepším analytikem

Jak se stát lepším analytikem

Tento článek není o hard skills typu UML nebo BPMN, ačkoliv jsou tyto notace pro práci analytika cenné.  Bude převážně o soft skills, které vás jako analytika můžou posunout dále a vaše práce bude mít vyšší přidanou hodnotu pro ostatní role v týmu. 

Jak hacknout etiketu online meetingů

Jak hacknout etiketu online meetingů

Loni téměř celý kancelářský svět prakticky ze dne na den přešel do online režimu. Napříč firmou i se zákazníky byli lidé nuceni si osvojit prostředí online komunikátorů coby primárního komunikačního kanálu. Obdobným procesem jsme prošli i my v KOMIXu.  

Jak v KOMIXu přistupujeme k návrhu Architektury

Jak v KOMIXu přistupujeme k návrhu Architektury

Každý, kdo se kolem realizace IT řešení pohybuje, by Architekturu v této oblasti pravděpodobně definoval trochu jinak. Pro někoho začíná na úrovni fungování celého podniku, resp. ještě širšího kontextu, ve kterém podnik existuje. Někdo jiný, na druhé straně spektra, mluví o architektuře v souvislosti s vnitřním členěním jedné malé aplikace na vrstvy či moduly.