Hospitalizace a pokročilá analytika ve zdravotnictví

Hospitalizace a pokročilá analytika ve zdravotnictví

Tomáš Rutrle na odborné diskuzi deníku E15 uvedl, že předvídat budoucnost je dnes už možné díky využití všech dostupných dat. Třeba Hopitaux de Paris predikuje počet pacientů například i s ohledem na počasí nebo na smogovou situaci ve městě.  

Den ochrany osobních údajů

Den ochrany osobních údajů

Den ochrany osobních údajů byl stanoven na 28. ledna díky přijaté úmluvě o ochraně osob se zřetelem na zpracování osobních dat. Stalo se tak již v roce 1981.